Zpět 14/02/2019

MĚSTSKÁ NEMOCNICE LÉČÍ STŘEVNÍ ZÁNĚTY MODERNÍMI METODAMI

zdroj:www.ostrava.cz Interna Městské nemocnice Ostrava získala statut Centra biologické léčby idiopatických střevních zánětů, který jí udělila Česká gastroenterologická společnost.  

Interna Městské nemocnice Ostrava se od 80. let 20. století specializuje na gastroenterologii a věnuje se péči o pacienty s idiopatickými střevními záněty (ISZ), mezi které patří Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida.

Tato chronická zánětlivá onemocnění, která postihují hlavně tenké a tlusté střevo, se projevují úpornými průjmy. Dojít může k střevním komplikacím – zúžením střev, píštělím, abscesům a také komplikacím v oblasti kůže, očí a kloubů. K léčbě se používají protizánětlivé léky (aminosalicyláty, kortikosteroidy, imunosupresiva), umělá výživa a antibiotika. Pokud je tato léčba neúspěšná, nebo v případě některých komplikací, je nutná biologická léčba.

„Do loňského roku jsme byli schopni poskytovat pacientům s idiopatickými střevními záněty péči od gastroenterologické po chirurgickou s výjimkou biologické léčby, ke které jsme byli nuceni pacienty odesílat do center biologické léčby. Díky tomu, že jsme získali statut Centra biologické léčby idiopatických střevních zánětů, máme k dispozici úplné spektrum léčebných postupů. Od zisku statutu jsme zahájili biologickou léčbu u pěti pacientů,“ řekl primář Interny Jan Šmíd.

Léčba probíhá dlouhodobě v horizontu několika let a spočívá v opakovaném injekčním nebo infuzním podávání léku, nejčastěji v ambulantním režimu. V průběhu léčby je pacient sledován, jestli nedochází k rozvoji komplikací.

 „Velké poděkování patří bývalému primáři oddělení Milanu Kremerovi a mým kolegům lékařům Petru Kovalovi a Ivě Lerchové. Bez jejich dlouhodobé snahy o zisk statutu, která byla korunována úspěchem, bychom museli pacienty stále odesílat mimo naši nemocnici,“ dodal primář Interny Jan Šmíd.

 

Sdílejte článek