Zpět 05/02/2015

KOALICE DOSUD NEMÁ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ, POLITICKÁ KULTURA PODLE NĚKTERÝCH ZASTUPITELŮ UPADÁ

Poslední lednovou středu se sešli zastupitelé města Ostravy k projednání necelé čtyřicítky bodů programu. Ačkoli schvalovali mezi jinými návrhy na poskytnutí dotací, záměry směn pozemků nebo vyhlášení veřejných zakázek, po celou dobu se nad nimi vznášely dvě otázky: Bylo volení členů dozorčích rad a valných hromad městských organizací rozdáváním trafik? A mají zastupitelé obvinění z protiprávního jednání zůstávat ve vedení města?

Občanům bychom neměli poskytovat pouze vágní odpovědi, mínil B. Riger

Členům zastupitelstva zaslal 28. října 2014 dopis občan města Ostravy. Dává v něm podnět k uskutečnění kroků vedoucích k vrácení majetku EKOVA ELECTRIC do Dopravního podniku Ostrava. Reagoval tím tak na usnesení, které zastupitelstvo přijalo 27. června 2012. Tehdy odsouhlasilo „nepožadovat předložení žádných dalších dokumentů o finančních důsledcích převodu oprav a údržby tramvají od DPO na Ekova“.


Odpověď občanu, kterou podepsal primátor Tomáš Macura (ANO 2011), je podle Břetislava Rigera (hnutí Ostravak) vágní: „Přijde mi, že vyjádření měst je plné prázdných výrazů. Mám pocit, že bylo lepší v dopise odpovědět na třech řádcích, ale konkrétně.“
Zastupitel tak narážel na fakt, že stránkové sdělení primátora občanovi obsahuje věty typu: „Jedním z cílů nově zvoleného Zastupitelstva statutárního města Ostravy je provádění kontrol a auditů u městských společností se zaměřením na zjištění, zda společnosti fungují efektivně, a jak hospodaří s veřejnými prostředky.“ S poznámkou B. Rigera souhlasil také Zbyněk Šebesta (KSČM). „Je potřeba se na materiály, na které upozorňuje občan, pořádně podívat. Pak by odpověď města zněla určitě jinak,“ uvedl Z. Šebesta.

Zastupitelé rozhodli o uzavření memoranda s Agenturou pro sociální začleňování


Snižování a eliminace sociálního vyloučení, podpora začleňování ohrožených skupin obyvatel a také koordinace a spolupráce při tvorbě celostátních strategií – to jsou ve zkratce body, k jejichž plnění se zavázala Ostrava podpisem Memoranda o spolupráci s Českou republikou – Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování. „Myslím si, že je to krok správným směrem,“ uvedl Vít Macháček (KSČM). „Chtěl bych požádat radu města i náměstka primátora, aby neopomněli do řídicího výboru, který bude jednotlivé kroky schvalovat, pozvat i zástupce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Má spoustu vyloučených lokalit a situace je vážná,“ řekl.


Náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) potvrdil, že ve výboru budou zastoupeni všichni, jichž se problematika týká. „Nad textem moc nejásám. Dřívější praxe byla taková, že cílem bylo sestěhovávání nepřizpůsobivých osob z celého města. Doufám, že tentokrát se budou problémy skutečně řešit, vše budeme bedlivě sledovat,“ řekl Lukáš Semerák (hnutí Ostravak).

Programové prohlášení koalice nepředložila, forenzní audity zahájeny nebyly. Při schvalování členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí města se řešila i politická kultura.


„Předkládaný materiál prošel složitým vývojem. Obsahuje delegování zástupců z řad města na valné hromady ne stoprocentních městských společností, ale také nominace do dozorčích rad společností stoprocentně vlastněných městem Ostrava,“ uvedl náměstek primátora Radim Babinec (ANO 2011).


Do diskuze se přihlásil Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) s dotazem na Libora Grygara (ČSSD): „Jelikož jste navržen do několika dozorčích rad, zajímá mě, zda v souvislosti s možným zneužíváním sociálních dávek hodláte z postu radního odstoupit.“ Po odpovědi L. Grygara, že se na 90 procent místa radního města Ostravy vzdá, L. Semerák pokračoval: „Pak si tedy nemohu odpustit paralelu s kauzami Tluchoř, Šnajdr a Fuchsa, kdy se pánové vzdali mandátu výměnou za výhodné trafiky. Vaše situace na mě působí stejně.“


Následně se L. Semerák zeptal primátora na stav programového prohlášení a forenzní audity, které byly jedním ze zásadních volebních hesel hnutí ANO 2011. „Programové prohlášení do konce ledna, jak jsme slibovali, nebude. Současný stav je takový, že každá ze tří koaličních stran má vlastní návrhy, a je jen potřeba najít společný čas. Zpozdily nás některé personální záležitosti. Sejdeme se na začátku února a v první polovině měsíce prohlášení vydáme,“ řekl Tomáš Macura (ANO 2011). „Požadavek na audity vyplyne z programového prohlášení. V situaci, kdy městská kasa vypadá, jak vypadá, budeme muset najít potřebné finance na jejich provedení,“ dodal primátor.


Ještě před hlasováním o navržených nominacích do dozorčích rad a na valné hromady se diskutovalo o odstoupení Vladislava Kovala (ANO 2011), podezřelého z korupčního jednání, z místa zastupitele a setrvávání Iva Hařovského (ČSSD), obviněného z protiprávního jednání ve výkonu veřejné služby. První se okamžitě vzdal všech svých veřejných funkcí, druhý stále setrvává na pozici náměstka primátora.


Předložené návrhy byly nakonec přijaty, avšak debata se přesunula i na dobu po plánované přestávce. „Pokud tady mluvíme o politické kultuře, rád bych poděkoval panu Kovalovi, že dokázal z případu, který se ho týkal, vyvodit rychle a nekompromisně patřičný závěr. Ukázal nám tak cestu, kterou by se měl politik vydat. Můj osobní závazek je, že pokud bych se ocitl v podobné situaci, odstoupím. V souvislosti s výkonem veřejné funkce pana Hařovského, kterého si vážím pro jeho odbornost, jsme udělali dohodu – ve své funkci zůstane do okamžiku, kdy by byl případně obžalován,“ sdělil Tomáš Macura (ANO 2011).

Další zasedání zastupitelstva města Ostravy je plánováno na 4. března 2015.

Sdílejte článek