Zpět 02/10/2017

Jsme přívětiví k seniorům

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zvítězil v kampani organizované Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje a získal titul Město seniorům nejpřívětivější v kategorii města nad 30 tisíc obyvatel. Cenu převzala v neděli 1. října v obci Hlavnice u Opavy, u  příležitosti Mezinárodního Dne seniorů, vedoucí sociálního odboru Dagmar Bradová a předala ji v pondělí starostce Petře Bernfeldové.  

„V našem obvodu, kde žije 37  002 obyvatel, překročilo věkovou hranici 55 let 11 507 osob, což je bezmála jedna třetina. Tento fakt si velmi dobře uvědomujeme a snažíme se dříve narozeným vytvořit co nejoptimálnější podmínky k životu. A to jak podporou kulturních, společenských i sportovních akcí cílených na tuto věkovou skupinu, tak i budováním po všech stránkách kvalitního zázemí. A protože z četných reakcí zdejších seniorů víme, že naši práci oceňují, rozhodli jsme se do zmíněné kampaně zapojit. Jsem ráda, že aktivity našeho obvodu, které jsou zaměřeny na seniory, byly vyhodnoceny jako nejvíc přívětivé v rámci celého našeho kraje,“ komentuje vítězství v kampani starostka Petra Bernfeldová. „K nejúspěšnějším projektům zaměřeným na dříve narozené patří například Senior express, do jehož provozu obvod ročně investuje zhruba 216 tisíc korun. Zájem je i o Senior linku, která umožňuje pomocí tlačítka přivolat policejní či zdravotnickou pomoc. Aktuálně je instalována v 64 domácnostech v  obvodu a 26 seniorů je v  pořadníku městské policie. Obvod rovněž podporuje činnost všech tří klubů seniorů, které na území Moravské Ostravy a Přívozu působí, dotuje besedy, přednášky i zájmové akce. Mezi seniory jsou velmi oblíbené i oslavy Dne seniorů, setkání s jubilanty, zájezdy, filmová představení a jiné akce zaměřené na tuto věkovou skupinu,“ doplnil místostarosta Vít Macháček. A ti, kteří se už neobejdou bez pomoci druhých, oceňují práci našich pečovatelek, které dbají na to, aby jejich klienti měli k  dispozici vše, co potřebují.

 

Sdílejte článek