Zpět 10/12/2013

Hlavní body z prosincového jednání rady městského obvodu Moravská Ostrava a PřívozV úterý 3. 12. 2013 proběhla již 65. schůze rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Dostavilo se všech 7 zástupců obvodu a na programu měli k projednání více než 60 bodů. Největší část se týkala různých rozhodnutí ohledně nakládání s nemovitým majetkem obvodu (pronajímání, rušení nájmu, prodeje pozemku). Nejpodstatnější témata byla tato: - rada potvrdila ukončení vyjednávání se společností Trimex Office Centrum a.s. z konce listopadu. Na následné tiskové konferenci bylo sděleno, že o budoucím sídle radnice rozhodne výběrové řízení. - rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 - 2013 pro projekt "Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz". Jedná se o rekonstrukci a vybavení učeben na 8 základních školách v obvodu. Celkové náklady na modernizaci jsou odhadovány na 17 mil. Kč. - vzhledem ke snižování počtu nájemců obecních bytů v oblasti Přívoz byl radou odsouhlasen návrh na plošné snížení nájmu v oblasti ulice Jílová. Tento krok by měl udržet stávající obyvatele bytů a přilákat nové potencionální nájemce. - rada potvrdila svůj záměr vybudovat bezpečnou pasáž Vesmír. Za tímto účelem hledá nájemce nebytových prostor, který bude akceptovat zavírací hodinu pasáže (22:00)

Sdílejte článek