Zpět 06/06/2019

Červnové zasedání Zastupitelstva Ostrava-Jih

Dovoluji si Vás pozvat na červnové jednání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se koná ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 13:00 hod. ve 4. patře budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Srdečně Vás zvu k účasti. Bojuji i za Vaše zájmy. Děkuji za Vaši podporu. Zdeněk Hübner, místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih  

Z programu vyjímáme zejména:
1) Návrh na zřízení příspěvkové organizace s názvem „Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace“
2) Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018
3)Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018
3) Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden – březen 2019
4) Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019
5) Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a rozpočtových opatření č. 2Z/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019
6) Bezpečnost a kriminalita v městském obvodě Ostrava-Jih

a dále dotazy, připomínky a podněty občanů.

 

Sdílejte článek