Zpět 23/06/2016

Budeme čistit a kropit chodníky a silnice

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz bude prostřednictvím technických služeb a ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi čistit ulice a kropit chodníky. „Ke konci tohoto týdne jsou předpovídány vysoké teploty, proto jsme se rozhodli reagovat a zajistit kropení chodníků a silnic.

Podařilo se nám domluvit s Ostravskými komunikacemi na jednotném harmonogramu, díky kterému Ostravské komunikace zajistí čištění a zkrápění velkých komunikací, které mají v centru na starosti – např. Nádražní, Českobratrskou, 28. října. Poděbradovu ul. Náš prachostřik vyjede do ulic hned ráno ve čtvrtek a bude zkrápět centrum města. Důvodem je zvlhčení vzduchu, snížení prašnosti a ochlazení dlažby a komunikací. I v další dny, kdy bude tropické horko, bude náš prachostřik v ulicích,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová. Ke kropení využíváme výhradně užitkovou vodu.

Samozřejmě v horkých dnech taky častěji zaléváme. U závěsných nádob, ve kterých jsou zasazeny květiny, stačí zalévání 1 – 2 x týdně, jinde zaléváme obden. Týká se to letniček, trvalek i nově zasazených stromů a keřů.

Sdílejte článek