Zpět 27/04/2015

BEZPEČNOST V OBVODĚ JE STABILIZOVANÁ, PRODEJ POZEMKŮ V LOKALITĚ ULICE SLÁDKOVA SE OPĚT ODKLÁDÁ, SAD MILADY HORÁKOVÉ BY MĚL PROJÍT PROMĚNOU

Čtyřhodinové zasedání mají za sebou zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. K projednání dvou desítek materiálů se sešli 23. dubna v zasedacím sále Nové radnice na Prokešově náměstí.

Podle zastupitelů vnímají občané zhoršení bezpečnosti

Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2014 přednesl na žádost zastupitelů její ředitel Zdeněk Harazim. „V loňském roce jsme na území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve velké míře řešili narušování veřejného pořádku – zejména ve vyloučených lokalitách, často jsme se zabývali problematikou stacionární dopravy a dodržováním obecně závazných vyhlášek,“ uvedl Z. Harazim.


Alarmující podle něj je, že 45 procent přestupků v Ostravě je pácháno na území centrálního městského obvodu. Celkově se tady strážníci loni zabývali 33 procenty všech událostí ve městě.
„Chápu, že občané mohou mít pocit zhoršující se bezpečnosti, ale musím říci, že situace je podle našich statistik stabilizovaná. Nápad trestné činnosti klesá. Kvituji, že se nám podařilo dojednat navýšení početních stavů až o 150 strážníků, kteří by měli být postupně nabíráni. Bude nás tedy v ulicích ještě více vidět,“ řekl Z. Harazim.


Také vedoucí obvodního oddělení Ostrava-střed Policie ČR René Korytář sdělil zastupitelům, že trestná činnost ve spádové oblasti oddělení klesá, a to už třetím rokem. „Nejkritičtější byl rok 2013, kdy proběhla velká amnestie. Od té doby se daří vracet recidivisty do výkonu trestu. Eliminovali jsme také dva kluby na Stodolní ulici poskytující erotické služby. Pokud jde o vandalismus, největší problémy jsou v oblasti ulice Vítkovická a kolem Kauflandu,“ popsal R. Korytář. Zmínil i speciální projekt zaměřený na problémy s příjemci sociálních dávek. „Začali jsme provádět každodenní kontrolu lokalit s výherními automaty a zjistili, že 80 procent hráčů jsou příjemci sociálních dávek. Ve spolupráci s úřadem práce se daří omezovat zneužívání těchto dávek,“ vysvětlil.


O zřízení samostatného týmu zabývajícího se drogovou kriminalitou informoval zastupitele Josef Švec, vedoucí oddělení Ostrava-Přívoz Policie ČR. „Obecně u nás nápad trestné činnosti klesá, ale s drogovou scénou se potýkáme trvale,“ sdělil.


Potřebuje Ostrava další dětské dopravní hřiště?


Tak se ptala Jana Vajdíková (ČSSD) u bodu Návrh na prodej pozemků parc. č. 2356/109, parc. č. 2356/110 a parc. č. 2356/111 a na zřízení služebností inženýrských sítí k částem pozemků parc. č. 2356/109 a parc. č. 2356/111, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Sládkova). Podle ní by bylo vhodnější ponechat pozemek v záloze pro zřízení parkoviště.


„Několik posledních let, ačkoli by to bylo možné, neparkují na uvedené ploše téměř žádná auta. Na zájem o využívání dopravního hřiště se žadatel podle dopisu dotazoval v okolních základních mateřských školách s pozitivním ohlasem. S ohledem na povinnou dopravní výchovu by jistě neměl o děti nouzi,“ řekla starostka Petra Bernfeldová (Ostravak).


K odložení rozhodnutí vyzvala zastupitele Zuzana Ožanová (ANO 2011): „Vyžádala jsem si znalecký posudek a nahlédla do materiálů Útvaru hlavního architekta. Plocha je určena k bydlení v bytových domech, takže pozemek lze po nabytí okamžitě prodat k výstavbě.“


Oldřich Patera, žadatel o prodej pozemků, uvedl, že vše je s Útvarem hlavního architekta předjednáno. „Požadujeme jenom část pozemků, abychom mohli postavit budovu a nezbytné zázemí, hodláme také vybavit a veřejnosti zpřístupnit volnou zónu dětského dopravního hřiště. Souhlasy okolních mateřských a základních škol jsou přiloženy k žádosti,“ uvedl.


Po 15minutové přestávce, kterou si vyžádalo ANO 2011, byl materiál stažen z jednání s tím, že do kupní smlouvy bude zapracován zákaz zcizení předmětných pozemků.


Moravská Ostrava a Přívoz podá žádost o nadační příspěvek na proměnu sadu Dr. Milady Horákové


Zastupitelé schválili podání žádosti u Nadace Proměny na spolufinancování projektu, který by měl komplexně změnit celý prostor sadu Dr. Milady Horákové. Park má získat nové funkční využití – počítá se s výstavbou dětského hřiště, vytvořením kopce pro sáňkování, trasy pro bruslaře a koloběžkáře, agility parku pro socializované psy. V plánu jsou také sadové úpravy, vybavení mobiliářem a zřízení víceúčelového sportovního hřiště.


Předpokládané náklady dosahují necelých 74 milionů korun. Dotace Nadace Proměny může být až 25 milionů, obvod hodlá investovat 24,4 milionů, stejnou částkou by se mělo na této investiční akci podílet statutární město Ostrava.


Pokud půjde vše podle plánu, dočkají se Ostravané „nového“ sadu Dr. Milady Horákové začátkem roku 2019.


Příští, páté zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se uskuteční
8. června 2015.

Sdílejte článek