Zpět 01/06/2015

3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA – JIH

Ve čtvrtek 5. 3. 2015 se konalo 3. jednání zastupitelstva našeho obvodu. Jednání předcházela mimořádná schůze kontrolního výboru

Ve čtvrtek 5. 3. 2015 se konalo 3. jednání zastupitelstva našeho obvodu. Jednání předcházela mimořádná schůze kontrolního výboru, na které se už po několikáté snažil pan poslanec Leo Luzar (KSČM) změnit způsob zápisu z jednání zastupitelstva. Tento krok mu opakovaně nevyšel na předchozích dvou zastupitelstvech a tak se prostřednictvím svého placeného předsedy kontrolního výboru Karla Gavendy (KSČM) snaží na každém jednání dosáhnout svého. Závěrečné hlasování bylo s ohledem na omezený čas naprosto zmatečné, přesto pan Gavenda navrhl usnesení ke schválení zastupitelstvem.

 

Po složení slibu nového zastupitele Jaroslava Musiala (ANO2011) za odstoupivšího Vladislava Kovala přišlo na pořad projednání petice týkající se veřejného pořádku v okolí HD Hlubina v Ostravě-Hrabůvce. K situaci se vyjádřili jak občané, tak také zástupce majitele ubytovny, který slíbil maximální součinnost se všemi úřady i policií. V každém případě je bezpečnostní situace kolem ubytoven velmi tristní a podle stávajícího počtu policistů státní i městské policie, která slouží v našem obvodě, se to jen tak rychle nezlepší.

 

V dalších bodech, i přes nesouhlas opozice, zastupitelé schválili navýšení pravomocí poslance Adama Rykaly (ČSSD), který nyní navíc získává další kompetence týkající se publicity obvodu a zejména pak ekonomického rozvoje. V souvislosti se zřízením své poslanecké kanceláře v budově radnice se tak velkou měrou posiluje jeho moc.

 

Velká diskuze se dále vedla kolem návrhu na převod výkonu správy z příspěvkové organizace Majetkové správy Ostrava-Jih zpět na zřizovatele. Důvodem tohoto kroku má být výsledek auditu, který v řízení a hospodaření organizace našel závažné nedostatky. Je však přinejmenším zvláštní, že několik předchozích kontrol v této organizaci nenašlo žádné pochybení. Jasno neměla ani koalice a usnesení prošlo jen velmi těsně.

 

Sporným bodem se rovněž stal požadavek místostarostky Hany Tichánkové (ANO2011) na úpravu limitu rozpočtových opatření ze současných 10% na 20%. S tímto návrhem zásadně nesouhlasíme, mimo jiné také proto, že je naprosto v opaku s proklamovaným zvýšením transparentnosti hospodaření radnice. Rada po schválení získává mnohem větší pravomoci při použití financí bez možnosti kontroly zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že již nyní paní 1. místostarostka Válková (ČSSD) podepisuje faktury i přesto, že nesouhlasí s množstvím a kvalitou provedených prací, jak se sama vyjádřila, tento krok do budoucna občanům nepřinese nic pozitivního. Námi navrhované řešení na častější jednání zastupitelstva, které by zajistilo větší kontrolu, bylo smeteno ze stolu.

 

Navrhli jsme připojení se k iniciativě Vlajka pro Tibet, ale i tento náš návrh byl zamítnut. Dále jsme se pokusili získat informace k chystanému přestupnímu terminálu na Dubině, na příštím zastupitelstvu bychom měli mít možnost se dozvědět více. V průběhu jednání zastupitelstva jsme dále zjistili, že se nedodržuje usnesení z 1. zastupitelstva týkající se distribuce materiálů pro zastupitelstvo prostřednictvím elektronického úložiště. Zastupitelé KSČM si bez skrupulí vyžádali 4 kompletní sady materiálů v papírové podobě. Jak je vidět, ani schválené usnesení není pro některé zastupitele důvod, aby je dodržovali.

 

Jednání zastupitelstva bylo velmi dlouhé, kolem 22. hod. se dostal na řadu můj návrh na odvolání placeného předsedy kontrolního výboru Karla Gavendy KSČM). Způsob jeho vedení výboru a jeho práce v něm je naprosto nekompetentní a tendenční. V okamžiku, kdy jsem tento bod navrhl, požádal starosta Bednář (ANO2011) o přestávku na poradu klubu zastupitelů ANO. Na závěr porady si zavolali Adama Rykalu (ČSSD) a následný návrh usnesení o odvolání předsedy kontrolního výboru nebyl přijat.

 

Po 7,5 hodinách pak jednání zastupitelstva skončilo. Koalice si již stačila zvyknout poměry na radnici, začíná se orientovat a s podporou komunistů si naprosto bez skrupulí schválí cokoliv. O průběhu zastupitelstva již brzy budete informováni formou videozáznamu. Můžete se tak sami moci přesvědčit o tom, jaké poměry v průběhu jednání zastupitelstva panují.

Sdílejte článek