Zpět 22/05/2023

Vyjádření Lukáše Semeráka, který má na starost dopravu na městě a situace mu není lhostejná

Uplynulo sotva pár dnů od zvolení do funkce a už se mě lidé ptají na spoustu dotazů. Jedním z nich je zvýšený pohyb aut na pěší zóně v centru města.

Jednou z hlavních příčin jsou velmi staré zábrany, nebo chcete-li vysouvací kůly, které mají bránit vjezdu vozidel na pěší zónu. Byly pořízeny před více než patnácti lety a jsou velmi poruchové. Jedná se o italský výrobek a jejich servis v ČR zajišťuje firma sídlící v Brně. Nezřídka se tak stane, že odstranění poruchy trvá jeden, dva, ale také tři týdny. Kůly jsou navíc velmi citlivé a již při velmi drobném kontaktu přestávají fungovat. Čím jsou kůly starší, tím jsou více poruchové a častěji tak nastávají situace, kdy neplní svou funkci. Toho pak využívají řidiči, kteří i přes zákaz na pěší zónu jezdí.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, byť je k tomuto příslušný, ve věci nekoná. Proto jsem inicioval schůzku s obvodním radním, který má dopravu ve své gesci a nabídl mu pomoc. Ta by spočívala ve finanční participaci města na pořízení nových zásuvných kůlů. Ty by nově mohly být propojeny se čtecími zařízeními, které by snímaly registrační značky vozidel. Kůly by se tak zasouvaly automaticky při příjezdu vozidla. Na místech vjezdu na pěší zónu by rovněž byly instalovány kamery, které by evidovaly porušení zákazu vjezdu (posunování květináčů apod.) a umožnily velmi rychlé a efektivní řešení přestupků. Nové a moderní kůly by rovněž automaticky dálkově hlásily poruchy nebo poškození.

Součástí nabídky byla také možnost zajištění procesu pořízení všech zařízení. Věřím, že městský obvod nabídku přijme a tolik potřebnou změnu dokážeme realizovat ještě v tomto roce.

JUDr. Lukáš Semerák (Ostravak), radní města pro dopravu

Sdílejte článek