Zpět 08/03/2022

Školství na Jihu doznalo v posledních třech letech příjemných změn

„Na školství na Jihu mi nesmírně záleží,“ říká místostarostka Dagmar Hrabovská za hnutí Ostravak.

Dlouhá léta působila jako uznávaná ředitelka základní školy, dnes Dagmar Hrabovská řídí školství na radnici nejlidnatějšího ostravského obvodu v Ostravě-Jihu. Ve své gesci má také oblast kultury a bezpečnosti.

Svých celoživotních profesních zkušeností využívá k tomu, aby mohla ovlivňovat, v jakých podmínkách se děti budou vzdělávat a rozvíjet své schopnosti. Přestože jsou tři roky krátká doba, pozoruje a často slýchává, jak se školství na Jihu proměňuje k lepšímu. A to nejen pokud jde o pestrost vzdělávacích programů, ale také po technologické stránce. „Hned na počátku mého působení ve vedení obvodu jsme s pracovníky školství zmapovali skutečný stav všech školních budov a zahrad, vytvořili pasport, který umožňuje koncepčně plánovat a realizovat jednotlivé investice a opravy. Mou prioritou je, aby stavebně i technologicky byly vzdělávací objekty promyšleně modernizovány,“ uvádí Dagmar Hrabovská.

V Ostrava-Jihu je 17 základních a 29 mateřských škol, jejichž zřizovatelem je obvod. „Opravy a další investice musí tedy probíhat postupně. Občas je obtížné určit, která ze škol potřebuje to či ono, ale zatím se nám to daří. Důležitá je komunikace s řediteli a na takzvaném pořadníku priorit pracovat společně. Mým úkolem je obhájit finance z rozpočtu,“ říká D. Hrabovská.

V roce 2019 se do modernizace školních budov investovalo 33 milionů korun, v roce 2021 to už bylo 122 milionů korun, tedy téměř čtyřikrát více. Podařilo se zateplit všechny základní školy, v současné době na řadu přicházejí mateřské školy. Každý rok zřizovatel pracuje také na desítkách menších či větších oprav. Vedení obvodu se na ně snaží získávat peníze také z dotačních titulů.

„Ne vše je však vždy zalité sluncem. Život nás občas překvapí. Nicméně věřím, že úsilí, trpělivost a dobrá příprava přinášejí ovoce. Občas bojujeme s časem, ale když se pak projdete po přírodní zahradě, vidíte, že nové hřiště je plné sportujících dětí, a práci našich učitelů a ředitelů pravidelně oceňuje na náš návrh nejen město a kraj, ale také ministerstvo školství, pak víte, že jdete po správné cestě,“ poznamenává místostarostka Dagmar Hrabovská.

Sdílejte článek