Zpět 05/05/2024

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Hornopolní a Nemocniční začne v květnu

Na ostravských Fifejdách budou mít nový vodovod a kanalizaci. Kompletní výměnu potrubí pracovníci udělají v části ulice Hornopolní, a to v lokalitě od ulice Nemocniční kolem areálu městské nemocnice až po propojení do ul. Cingrova a v celé ulici Nemocniční. Stavební práce budou zahájeny v květnu letošního roku a budou trvat do konce roku 2024.

Práce v hodnotě více než 58 milionů korun bez DPH provede společnost KR Ostrava a.s. podle projektu Hutního projektu a společnosti KONEKO. Stavební práce přinesou několik úprav v dopravě, týkat se budou jak ulic, ve kterých budou probíhat samotné práce, tak i přilehlých ulic.

Realizace bude prováděna po etapách za úplné (respektive částečné) uzávěry dotčených místních komunikací. Za uzavřené úseky budou vedeny objízdné trasy. Vjezd do uzavřeného úseku bude povolen vozidlům stavby a IZS.

Vzhledem k složitosti stavby a daného území má stavba celkem 18 etap dočasného dopravního značení. Bude tedy potřeba sledovat značení, které se bude s postupující výstavbou často měnit. V zásadě ale budou všechny hlavního sběrné komunikace po celou dobu stavby průjezdné, vyskytovat se budou pouze zúžení bez uzavírek,“ řekl náměstek primátora Břetislav Riger.

Uzavírky budou pouze na komunikacích s obslužnou funkcí, tedy na ulici Hornopolní od lékárny U Zlatého raka po ulici Nemocniční a na ulici Nemocniční s objízdnou trasou přes přilehlé ulice a ulici Cingrova. Pouze při pokládce vodovodu a kanalizace v křižovatce Hornopolní a Nemocniční se počítá s nemožností příjezdu k parkovacímu domu a dále do ulice Odboje ze směru od ulice Cingrova, příjezd bude pouze z druhé strany přes ulice Jankovského a Červeného kříže, výjezd však bude zachován.

Stavbou bude dočasně dotčen také provoz stávající městské hromadné dopravy, kompletní informace o změnách budou k dispozici na webových stránkách dopravního podniku.

Sdílejte článek