Zpět 02/11/2023

Ostrava vybírá zhotovitele projektu rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu

Ostrava dnes učinila další významný krok na cestě k rekonstrukci Domu kultury města a přístavby koncertního sálu. Prvního listopadu 2023 uplynula lhůta pro podání nabídek stanovená v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky projektu „koncertní hala města Ostravy – výběr zhotovitele stavby – fáze 2,“ přičemž lze konstatovat, že stavět novou koncertní halu chce hned pět zájemců.

Bylo podáno pět nabídek v rozmezí nabídkových cen od 2,798 miliard do 3,69 miliard. Nabídky budou nyní posouzeny hodnotící komisí, co do úplnosti a správnosti, a následně vyhodnoceny dle hodnotícího kritéria, kterým je cena bez DPH.

Jsem potěšen zájmem o veřejnou zakázku, doposud jsme mohli pouze usuzovat z množství dotazů, které nám v rámci zadávacího řízení přicházely. Nyní musíme vyčkat posouzení podaných nabídek externím administrátorem. Vzhledem ke skutečnosti, že kritéria veřejné zakázky mohly splnit pouze renomované společnosti, neočekávám v podaných nabídkách vážnější nedostatky, které by mohly jednotlivé účastníky diskvalifikovat,“ doplnil Břetislav Riger, náměstek primátora.

Sdílejte článek