Zpět 14/10/2022

Nesmíme se bát ve vlastním městě

Nejen tento slogan, ale i další týkající se bezpečnosti v Ostravě se v těchto dnech objevily v ulicích Ostravy.

Na billboardy se vleze jen pár slov, proto jsme se zajímali o bližší vysvětlení například toho, který hlásá Rozchodíme městskou policii.

„Slovem rozchodit běžně označujeme stav, kdy něco nefunguje, jak by mělo nebo jak bychom chtěli, aby fungovalo a chceme to změnit. Stejně tak vnímáme městskou policii v Ostravě. Tvoří ji spousta šikovných a pracovitých lidí, kteří vykonávají mnohdy velmi těžkou a nepříjemnou práci. Našim cílem je celková reforma městské policie. Ta by měla obsahovat mnoho opatření, kdy jedním ze základních je zlepšení pracovních podmínek strážníků. Právě zodpovědná a namáhavá práce v kombinaci s nedostatečnými pracovními podmínkami způsobují, že městskou policii opouštějí schopní lidé. Tomu chceme zabránit, “ vysvětluje Lukáš Semerák (hnutí Ostravak).

V Ostravě na relativně malé ploše vedle sebe bydlí nejrůznější lidé. Drtivá většina z nich ví, jaká jsou psaná i nepsaná pravidla chování ve společnosti a snaží se je dodržovat. „Jsou mezi námi však i tací, kteří si myslí, že si můžou dělat, co chtějí. I u nich je mi jasné, že jsou v každém větším městě, nicméně vše musí mít svou hranici nebo chcete-li únosnou mez. U nás v Ostravě se situace rok od roku zhoršuje. Starší lidé se bojí vycházet po setmění a rodiče z obavy, aby se dětem něco nestalo, je doprovází na kroužky přes celé město. Podivné partičky nezletilců, bezdomovců nebo feťáků otravují slušné lidi v parcích i na ulicích. Lidé se bojí v podchodech nebo dokonce při vstupu do obchodu. Toto se musí změnit,“ upozorňuje Semerák.

Městskou policii zřizuje město, a tudíž má na její stav přímý vliv. V současnosti je dle samotných strážníků jejich fungování zbytečně zatíženo byrokracií a nedostatečným vnímáním jejího vnitřního chodu. „Toto je tedy jedna z dalších věci, kterou bychom rádi změnili. Slovem rozchodit tak míníme soubor opatření směřujících od jejího vedení po strážníky a naopak. Velitel strážníků je totiž samotný primátor a ten současný ji prakticky neřídí. Ono to z prostor jeho kanceláře ani dost dobře nejde a neznám nikoho, kdo by ho viděl večer třeba přesedat na tramvaj v Sadu Boženy Němcové, na hulváckém kopci nebo na Dubině. Mnozí strážníci jsou často upřímně nešťastní se stavem, v němž se tato organizace nachází. Moc dobře vědí, že mají na víc, že si dokážou efektivně poradit s nejedním problémem, který se dnes neřeší. Potřebují však rozhodné velení a jasné instrukce. Stejně tak musí neochvějně vědět, že za nimi v každém okamžiku jejich nelehké práce někdo pevně stojí,“ doplňuje Lukáš Semerák.

Sdílejte článek