Zpět 14/09/2022

Musíme zodpovědně rozhodovat o veřejných financích

Iveta Vozňáková, ekonomka a vysokoškolská učitelka, žije téměř celý život v Ostravě. Po absolvování VŠB nastoupila do Severomoravských energetických závodů a posléze začala pracovat jako vysokoškolský pedagog na VŠB a zároveň jako soudní znalec v oboru účetnictví a finančních analýz. V letech 2015 až 2018 byla náměstkyní primátora města Ostravy pro oblast rozpočtu a financí. Od letošního roku je děkankou jedné z fakult nově vzniklé Panevropské univerzity, a to fakulty Vysoká škola podnikání a práva, která vznikla původně jako samostatná škola před více než dvaceti lety v Ostravě a dnes působí ve třech největších městech České republiky, a to v Ostravě, Praze a Brně.

Jak jste se dostala ke komunální politice?
Právě díky práci jako soudní znalec, neboť jsem analyzovala před několika lety jednu z městských společností a její výsledky mě v negativním slova smyslu zaujaly. Poté mě oslovil lídr Ostravaku doktor Semerák s návrhem na spolupráci. A moje přirozená zvědavost, zjistit, jak to funguje namísto kritiky, že něco nefunguje, mě dovedla ke komunální politice. Díky tomu jsem si musela rozšířit oblast svých znalostí z podnikových financí i na finance veřejné.

Proč kandidujete právě za hnutí Ostravak?
Protože je to regionální hnutí, a ne politická strana. Nejsem a nebudu politik v tom pravém smyslu slova, i když v komunální politice již nějaký rok pracuji. Nejde mi o politikaření, ale o to, aby se v Ostravě žilo dobře, aby především mladí lidé, s kterými pracuji, z Ostravy neodcházeli, ale aby tady zůstávali a případně aby se vraceli po studiích zpátky. A právě hnutí Ostravak se snaží o to, aby Ostrava byla vhodné místo pro život mladých rodin.

Máte představu, co vás čeká ve volebním období, do kterého kandidujete?
To bohužel nikdo nedovede předvídat. Dle mého názoru je důležité, aby lidé začali volit odborníky. Je více než pravděpodobné, že budoucí volební období nebude ani trochu jednoduché. Rostoucí inflace spolu s dalšími problémy se rozhodně odrazí na výši veřejných financí, a proto bude třeba zodpovědně rozhodovat, kam tyto finance půjdou. Bude to mnohem složitější rozhodování než v letech 2015 až 2018, kdy jsem byla ve vedení města a kdy celá Česká republika žila v období ekonomického růstu, dobře se vše plánovalo, nemuseli jsme se zadlužovat, ale naopak městský dluh se snižoval. Tentokrát bude třeba udělat mnoho tzv. nepopulárních rozhodnutí.

Sdílejte článek