Zpět 20/12/2023

Městská nemocnice má studii proveditelnosti modernizace.

Městská nemocnice Ostrava pokračuje v modernizaci, která je plánována na zhruba 10 let. Celou koncepci nyní schválilo i zastupitelstvo města. Prvním krokem bude výběr správce, který se bude podílet na řízení projektu a zároveň prostředníkem mezi nemocnicí a magistrátem.

Michal Mariánek, člen rady města: „Jedná se o modernizaci provozu tak, abychom byli schopni reagovat na nejnovější trendy, abychom dokázali nabízet atraktivní pracovní prostředí a ta koncepce nejen určuje jaké nové stavby se musí vybudovat, případně co se kam přesune, ale také je schopna alokovat finanční prostředky.“

Sdílejte článek