Zpět 31/01/2019

MĚSTO NESOUHLASÍ S ROZŠÍŘENÍM SPALOVNY

zdroj:www.ostrava.cz Rada města a posléze i zastupitelé vydali nesouhlasné stanovisko k rozšíření spalovny v Ostravě-Mariánských Horách o novou linku. Přestože spalovna využívá moderní technologie, není zcela bezemisní a v okolí bývají již nyní překračovány emisní limity. Město nechce v Mariánských Horách a Fifejdách situaci s ovzduším zhoršovat.     

Zastupitelé Ostravy se vyjádřili zamítavě k rozšíření spalovny v Mariánských Horách. Kvalita životního prostředí, především ovzduší, není v Ostravě taková, aby s ní byli spokojeni. Nehodlají povolovat další zdroje emisí, které nejsou nezbytně nutné. Nová linka sice nemá zásadní dopady na úroveň emisí a má být vybudována podle moderních technologií, není ale čistě bezemisní. Proto zastupitelé Ostravy vydali negativní stanovisko a věří, že podobné stanovisko bude mít k rozšíření spalovny i Moravskoslezský kraj.  

 

Sdílejte článek