Zpět 29/02/2024

Další kýžená parkovací místa pro Ostravu

Až šest set parkovacích míst nabídne nový parkovací dům, jehož výstavba bude zahájena poblíž Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, v místě stávajícího parkoviště o kapacitě 77 parkovacích míst. Dokončení objektu je plánováno v závěru roku 2025.

Statutární město Ostrava započalo projekt připravovat již v roce 2018 s ohledem na předpoklad zrušení povrchového parkoviště v místě plánované stavby tzv. Černé kostky. Nový parkovací dům je navržen s dvěma podzemními a osmi nadzemními podlažími a je propojen třemi vertikálními jádry s výtahy a schodišti. Spoluzadavatelem veřejné zakázky je společnost Ostravské komunikace. Náklady na samotnou stavbu jsou definovány ve výši 397 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem stavby je IPS Třinec, parkovací dům bude vystavěn za 93 týdnů. Autorem architektonického návrhu a projektové dokumentace je PROJEKTSTUDIO EUCZ.

Nosná konstrukce objektu je navržena z monolitického železobetonu s nepravidelným obrysem. „Parkovací dům je principiálně dlouhá rampa, po jejímž obvodu jsou kontinuálně rozmístěna parkovací stání. Tato rampa má vodorovná i šikmá stání ve sklonu, což dovoluje maximální využití prostor pro parkování a eliminaci provozních komunikací. Návštěvník se pohybuje po spirále a obsazování parkovacích míst je značně efektivní. Sekundární pěší komunikace navazuje na veřejný prostor před domem a vine se vnitřním atriem až na střechu domu, kde je plánováno multifunkční hřiště s provozním zázemím a bezpečnostním oplocením,“ vysvětluje Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice a dopravu.

V druhém podzemním podlaží objektu je situováno kromě parkování také provozní zázemí, skladové prostory, rozvodna nízkého napětí, strojovna stabilního hasicího zařízení s uzavřenou požární nádrží, retenční nádrž a sociální zázemí pro parkovací dům. Přesahy střech i horní střešní krajina jsou řešeny jako zelené střechy. Ze všech ploch je jímána voda do retenční nádrže, která je zde přiznána a slouží pro závlahu, zlepšuje mikroklima a reguluje teplotu. Fasáda je eliminována na bezpečnostní nerezové sítě s popínavou zelení, které dávají vyniknout koncepci domu. Autoři řešení návrhu nezapomněli ani na vyznavače elektromobility, k dispozici budou dvě rychlonabíječky a deset nabíječek WALLBOX. Kromě toho zde uživatelé najdou také 20 cykloboxů k bezpečnému odstavení jízdních kol nebo koloběžek. Tři z cykloboxů budou opatřeny nabíječkou pro elektrokola.

Architektonickou soutěž na realizaci projektu vyhlásilo město v červnu 2019. Pro projekt je zpracována dokumentace pro společné povolení a projektové standardy, prováděcí dokumentaci zpracuje zhotovitel. Dána je požadovaná podoba díla, zhotovitel při návrhu řešení musí dodržet tvarový a estetický výraz, vyplývající z architektonického návrhu a parametry konstrukce, stejně jako požadavek na funkci, kterou má dílo plnit.

Otázkou vhodných parkovacích míst se zabýváme kontinuálně. Pravděpodobně v dubnu bude dokončen sedmipatrový multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava, který nabídne 465 parkovacích míst a jehož výstavba si vyžádala náklady ve výši 487 milionů korun. Původní kapacita parkoviště se zvýší na čtyřnásobek. V loňském roce byl dokončen parkovací dům u zoo se 195 parkovacími místy. Řidiči mohou využívat parkoviště pod budovou Ostravské univerzity na Černé louce s kapacitou 155 míst. Vloni bylo též dokončeno rozšíření P + R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. A pokračuje také výstavba druhého parkovacího objektu u Domu kultury Poklad. První parkovací dům, situovaný také u Domu kultury Poklad, řidiči využívají již od roku 2022,“ uzavírá Břetislav Riger, náměstek primátora.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/dalsi-kyzena-parkovaci-mista-pro-ostravu

Sdílejte článek