Zpět 14/09/2022

Chci, ať i senioři mají budoucnost

Prioritou Michala Mariánka je přizpůsobit městské služby tak, aby mohli i lidé ve vyšším věku vést co nejdéle aktivní život.

Ředitelem Domova Iris v Ostravě – Mariánských Horách je Michal Mariánek (hnutí Ostravak). Skoro 20 let se pohybuje v oblasti sociálních služeb v Ostravě. Na magistrátu města se postupně seznámil s tím, co město nabízí lidem, kteří potřebují pomoc, jak se taková pomoc zajišťuje a kdo se na ní podílí. Zastával pozici koordinátora komunitního plánování sociálních služeb. Následně se stal náměstkem primátora pro sociální oblast, zdravotnictví a prevenci kriminality. Od roku 2019 je ředitelem Domova Iris.

„Díky působení na ostravské radnici jsem získal spoustu kontaktů a slušný přehled o sociální oblasti v Ostravě, ať už jsou to lidé bez domova, potřeby seniorské populace nebo lidé s mentálním či zrakovým postižením. Zpravidla navazuji přátelské pracovní vztahy, takže i díky tomu nyní dobře spolupracujeme,“ říká Michal Mariánek.

V roce 2020 byl Domov Iris prvním zařízením v Moravskoslezském kraji, kde propukla epidemie covidu. “Především během prvního roku covidu to bylo velmi náročné, nejen pro klienty, ale i pro zaměstnance. Nebyly zajištěny ochranné pomůcky, sháněli jsme je po nocích a po známých. Museli jsme rozdělit pracovní týmy a oddělit vstupy do budovy, aby se zaměstnanci nepotkávali. Nyní jsme již zkušenější, část činností se zdigitalizovala a vznikly různé sdílené dokumenty. Jsem hrdý na všechny, kteří nám v domově pomáhali, a to od vrátného, sociální pracovnice až po účetního. Důležité také bylo, že pomohl stát,“ uvádí ředitel Domova Iris Mariánek.

V Domově pro seniory Iris je základní věková hranice pro přijetí 40 let. „Standardní důchodový věk je 65 let, byť je to do jisté míry variabilní, a to je i hranice ve většině domovů pro seniory. U nás je to ale skutečně 40 let, protože se stane, že se lidé i v mladším věku dostanou do situací, kdy už se o ně nelze starat doma,“ přibližuje Mariánek.

Sociální služby v Ostravě každoročně využívá cca 30 000 osob. Náklady na roční provoz sítě sociálních služeb v Ostravě se pohybují na úrovni 2,3 mld. Kč, z rozpočtu města je poskytováno více než 439 mil. Kč. „Chci se zasadit o to, aby v nadcházejícím období došlo k navýšení objemu finančních prostředků do dotačních programů v této oblasti minimálně o 20 mil. Kč ročně a tím podpořit rozvoj celé sítě poskytovaných služeb. Mým cílem je také přizpůsobit městské služby tak, aby mohli lidé co nejdéle vést aktivní život a zajistit provoz zařízení, do kterých můžete své blízké svěřit do péče s důvěrou,“ doplňuje Mariánek.

V Ostravě stále chybí dostatečná kapacita zařízení, ve kterých je možné pečovat o seniory se specifickými potřebami. “Pro péči o klienty např. s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence je třeba zajistit personál s kompetencí k práci s těmito lidmi. Z vlastní zkušenosti však vím, že drtivá většina lidí si přeje zestárnout doma, ve známém prostředí a obklopena svou rodinou. Z tohoto důvodu je nezbytné navýšit kapacity terénních služeb, služeb odlehčovacích a také zajistit vzdělávání lidí pečujících o své blízké. Těm seniorům, kterým slouží zdraví, chci přizpůsobit město a městské služby tak, aby mohli co nejdéle vést aktivní život,“ doplňuje Michal Mariánek.

Sdílejte článek