Zpět 24/10/2023

Cesta vody v Bělském lese zpřístupňuje malebné údolí Výškovického potoka

Velký projekt, který zkrášlil část Bělského lesa a rozvíjí jeho rekreační a relaxační potenciál je dokončen. Záměr se objevil v roce 2018 a po přípravách byla zahájena realizace v prosinci roku 2022. Zhotovitelem byly podle návrhu Ivana Tachezyho Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Celkové náklady dosáhly 17 663 951 korun bez DPH.

Náměstek primátora Břetislav Riger dodává: „Velmi mě těší, že se další část oblíbené relaxační zóny obyvatel i návštěvníků Ostravy, Bělského lesa, takto proměnila. Chtěl bych připomenout, že dokončenou Cestu vody prostorově i funkčně navazuje připravovaný projekt Park nad rybníkem. Napojení je navrženo v místě dřevěného pochozího plata u mokřadu se sedícím obrem.“

Sdílejte článek