Zpět 01/08/2022

Bezdomovci ve Vítkovicích pomáhají s úklidem ulic

Již měsíc funguje projekt s názvem STRAVENKA, který realizuje městský obvod ve spolupráci s Charitou Ostrava.

Od počátku července je na území obvodu Vítkovice realizován projekt STRAVENKA, jehož cílem je podpořit zdejší bezdomovce a vnímání problému bezdomovectví ve společnosti. Tito lidé se „na ulici“ ocitnou z nejrůznějších důvodů a návrat zpět, do normálního života není vždy snadný. „Pořádek a čistota je naší prioritou. Jako první v Ostravě, inspirováni úspěšnou praxí ve Znojmě, jsme ve spolupráci s Charitou Ostrava rozjeli tento projekt a s úklidem ulic nám pomáhají lidé bez domova,“ řekl starosta Vítkovic Richard Čermák (Ostravak, hnutí občanů). Charita Ostrava, která sídlí na území městského obvodu Vítkovice a kterou před časem starosta s tímto nápadem oslovil, byla okamžitě pro.

Principem projektu je, že lidé bez domova se mohou prostřednictvím Charity Ostrava, která v obvodě působí, zapojit do pravidelného úklidu. Za každou odpracovanou půlhodinu dostanou stravenku v hodnotě 50 Kč. Na základě dohody mezi městským obvodem a Charitou Ostrava pracuje skupina lidí bez domova vždy v úterý. První červencový úklid se konal pod dohledem pracovníka charity v okolí Sirotčí ulice, kde sídlí Charitní dům sv. Františka, který je azylovým domem a noclehárnou pro muže. Do úklidu se zapojili čtyři muži a dvě ženy. Za dvě hodiny nasbírali téměř deset stodvacetilitrových pytlů na odpad.

Jarní úklid ve Vítkovicích, i za nepřízně počasí, v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko, do kterého se zapojil starosta R. Čermák i místostarosta P. Menšík

Na projekt, který potrvá do poloviny prosince, radnice vyčlenila 50 tisíc korun. „Věřím, že takto napomůžeme lidem bez domova, aby se zapojili do pracovního procesu a získali pracovní návyky. Dále nám budou nápomocni k udržení pořádku v našem městském obvodě, což může mít i pozitivní efekt na vnímání této skupiny lidí ve společnosti,“ dodal starosta Richard Čermák. Padesátitisícová dotace byla přidělena Charitě Ostrava a ta ji využívá na nákup pracovních pomůcek a stravenek.

Projekt Stravenka je zaměřen na lidi, jimž pomáhá Charita Ostrava při získávání a udržování si pracovních návyků, které jim mohou umožnit vymanit se ze sociálně nepříznivé situace, do níž se dostali. Je to vlastně startovací čára, jež jim umožní posunout se o krok dál. A navíc přesně odpovídá záměrům Charity Ostrava, aby sociální pomoc byla individuálně zaměřena na konkrétního jedince.

Možnost případného rozšíření projektu do dalších částí Ostravy závisí čistě na zájmu jednotlivých městských obvodů, ale i případných personálních možnostech Charity Ostrava či jiných neziskových organizací zabývajících se bezdomovectvím. Zástupci hnutí Ostravak se budou snažit po vzoru Vítkovic tento projekt realizovat i jinde.

Sdílejte článek