Zpět 17/04/2012

Zástupci hnutí Ostravak vyzývají primátora města, aby prověřil kroky města ve věci bývalého módního domu Ostravica

Na včerejším zasedání rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla na základě závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy revokovat své dřívější usnesení a udělit společnosti AMÁDEUS REAL a.s. souhlas s umístěním a realizací stavby OC OSTRAVICA.

Členové rady MOaP za hnutí Ostravak hlasovali pro přijetí tohoto návrhu a svým postojem tak naplnili dohodu o společném postupu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a statutárního města Ostrava při jednáních se společností AMÁDEUS REAL a.s.
Udělením souhlasu s umístěním a realizací stavby OC OSTRAVICA se však zástupci hnutí Ostravak v žádném případě neztotožňují s postupem statutárního města Ostravy v průběhu přípravy stavby na náměstí Edvarda Beneše. Ten nadále považují ze strany města za neprofesionální a zásadním způsobem manažersky nezvládnutý.

Zástupci hnutí Ostravak se důrazně ohrazují proti opakovaným mediálním vyjádřením představitelů vedení města Ostravy, kteří se snaží zbavit zodpovědnosti za současný neutěšený stav bývalého módního domu Ostravica-Textilia. Jejich poukazování na absenci právních prostředků k účinnému postupu zajišťujícímu ochranu kulturní památky v centru našeho města zástupci hnutí Ostravak považují za alibistické a nepřijatelné. Proto vyzývají primátora města Petra Kajnara k prověření učiněných kroků orgánů města při plnění podmínek a uplatnění všech ustanovení kupní smlouvy uzavřené dne 29. 5. 2009 mezi statutárním městem Ostrava a společností AMÁDEUS REAL a.s. ve znění pozdějšího dodatku. Zároveň apelují na vedení města, aby přijalo účinná organizační a personální opatření směřující k zajištění řádného výkonu státní památkové péče svěřené statutárnímu městu Ostrava.

Marie Václavková
Mediální zástupce, PR
Mobil: 733 529 899

Sdílejte článek