Zpět 04/05/2012

Radní centrálního obvodu žádají premiéra o prověření postupu ve věci videoloterijních terminálů

Radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se dnes sešli na mimořádné schůzi rady a rozhodli se požádat předsedu vlády o prověření postupu Ministerstva financí ČR ve věci rušení povolení k provozování videolotorijních terminálů z důvodu jejich rozporu s obecně závaznou vyhláškou městského obvodu.

„Na podzim loňského roku se nám podařilo prosadit ve vyhlášce města Ostravy zákaz provozování výherních hracích přístrojů i videoloterijních terminálů v rámci celého našeho obvodu. Povolení pro videoloterijní terminály vydává ministerstvo financí, proto jsme ho požádali o jejich zrušení,“ uvedl místostarosta Dalibor Mouka.

Ačkoliv vláda v březnu svým usnesením uložila ministerstvu financí zabezpečit do 14. května zahájení řízení na zrušení povolení videoloterijních terminálů, ministerstvo financí zůstalo nečinné. Ve svém dopise z poloviny dubna svou nečinnost navíc odůvodnilo tvrzením, že dle názoru ministerstva financí uvedené usnesení vlády pravděpodobně neodráží skutečnou vůli vlády a proto bude navrhovat jeho revokaci.

„Náš městský obvod tvoří území dvou obcí představujících historickou část města Ostravy. Podobně jako i v jiných městech existence heren v centrální části města přináší velké množství problémů omezujících možnosti jejího rozvoje. Navíc některé oblasti historického území Přívozu jsou blízké sociálnímu vyloučení a úplný zákaz provozu výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů považujeme za nezbytný krok směřující k záchraně a následné obnově této lokality. Postup ministerstva financí, které odmítá respektovat usnesení vlády, považujeme za nepochopitelný, nesystémový a nesprávný. Do jisté míry nám také zavdává příčinu domnívat se, že odráží zájmy provozovatelů hracích přístrojů, což pokládáme za zcela nepřijatelné. Proto se nyní obracíme na předsedu vlády nejen se žádostí o prověření postupu ministerstva financí, ale také o potvrzení stanoviska vlády, které povede k účinnému omezení hracích přístrojů dle požadavků samospráv na celém území ČR,“ doplnil místostarosta.

V současné době je na území našeho obvodu provozováno, na základě povolení ministerstva financí) zhruba 850 ks videoloterijních terminálů.

Sdílejte článek