Zpět 26/10/2021

Ostudné a zároveň smutné, to jsou slova zastupitelů hnutí Ostravak

Pondělní mimořádné jednání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v nás vyvolalo řadu otazníků a potvrdilo arogantní jednání starostky Zuzany Ožanové. Jednání bylo svoláno na základě našeho podnětu a s podporou ostatních opozičních zastupitelů, který byl podán 11. října 2021. 

Na svolání zastupitelstva měla starostka dle zákona o obcích 21 dnů, tzn. že nejzazší termín byl 1. listopadu 2021. Překvapilo nás, že zasedání bylo svoláno o týden dříve a také v netradičním čase, a to v 8 hodin ráno. Běžně se jednání koná v 15 hodin. I tento fakt měl za následek, že někteří zastupitelé byli nepřítomni z důvodu bezodkladných pracovních povinností. 

„V rámci projednávání programu jsme navrhli tři body jednání. Prvním bodem měl být bod s názvem Informace o dopadu aktuálních cen energií na hospodaření městského obvodu a jeho příspěvkových organizací. Druhým bodem pak projednání dalšího postupu v návaznost na zvolení paní Z. Ožanové do funkce poslankyně a její veřejný příslib k rezignaci z funkce starostky obvodu a třetím tradiční bod různé,“ řekl Robert Adámek, předseda klubu zastupitelů za Ostravak, hnutí občanů. Po diskuzi k našemu návrhu však program nebyl schválen a starostka ukončila jednání zastupitelstva se slovy, že další mimořádné zastupitelstvo bude 15. listopadu v 15 hodin, aby se všichni měli možnost dostavit. K tomuto se přihlásili do diskuze Robert Adámek, předseda klubu a Lukáš Semerák, zastupitel, slovo jim však již nebylo uděleno. Přestože jsme na počátku zasedání dostali výtku od koalice za plýtvání penězi, z našeho pohledu k plýtvání nejen penězi, ale i časem zastupitelů, zaměstnanců úřadu, ale i občanů dochází právě ze strany vedení a koalice. Z celého průběhu bylo zřejmé, že neschválení programu, ačkoli byl předložen až na místě, měla koalice v plánu už předem. V předloženém návrhu usnesení na rezignaci starostky byla odkladná podmínka, že rezignuje ke dni složení slibu poslance. „Nevidíme tedy důvod, proč toto nebylo projednáno na dnešním jednání a budeme se kvůli tomuto scházet opět na mimořádném zasedání za tři týdny. Zarazil nás i fakt, že současné vedení včetně celé koalice nemělo zájem nás informovat a koncepčně řešit nastalou situaci v energetice ve vztahu k městskému obvodu,“ doplnil Adámek

Sdílejte článek