Zpět 28/04/2020

Ostravak navrhuje finanční podporu pro zájmové organizace

V průběhu dubna začalo město Ostrava pomáhat drobným podnikatelům. Dary do výše 20 tisíc Kč mají spíše symbolický význam, i tak jsou však důležité. Stejně tak vnímáme návrh na vyčlenění významné sumy 100 milionů Kč na další podporu podnikatelského sektoru.

Za obrovskou chybu při vytváření koncepce podpory života ve městě však považujeme zcela jednostranné zaměření pouze na podnikatelskou sféru. Součástí města je také mnoho kulturních, sportovních a zájmových spolků, které byly a budou zasaženy hned dvakrát. Jednak přímo a bohužel také následně, kdy se dá očekávat, že mnoho sponzorů nebude moci dostát svým závazkům. Tyto organizace, často se starající o naše děti, si však na rozdíl od podnikatelů prakticky nemohou vydělat. Přitom právě fungování této nepodnikatelské sféry dělá město opravdovým městem a odlišuje nás od vesnic a menších obcí.

„Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby v této těžké době město podalo
pomocnou ruku také zájmovým organizacím, navrhl jsem primátorovi okamžitě
vyčlenit 30 milionů Kč na jejich podporu a vytvořit podpůrný program
obdobný tomu podnikatelskému. Věřím, že vedení města si můj návrh vezme za
svůj. Nic nebrání tomu, abychom jej schválili již na květnovém zasedání
zastupitelstva a tolik potřebné finanční prostředky se obratem dostaly tam,
kde je jich potřeba,“ uvedl JUDr. Lukáš Semerák, předseda klubu politického hnutí Ostravak.

 

Sdílejte článek