Zpět 05/05/2014

ZVUKOVÉ ZÁZNAMY JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ BUDOU ZVEŘEJŇOVÁNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBVODU, POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI, NĚKTERÉ BYTY PŮJDOU DO DRAŽBYZastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se 24. dubna sešli v sále Nové radnice k projednání pětatřiceti bodů programu. Podařilo se jim to v takřka rekordním čase – přesně po devadesáti minutách mohlo být 19. zasedání zastupitelstva ukončeno. 

Moravská Ostrava a Přívoz jako první ostravský městský obvod zveřejní audio záznamy z jednání zastupitelstva na webu

Dodatkem č. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který byl jednohlasně schválen, se zásadně zlepší informovanost občanů. Od 1. května budou totiž na webových stránkách městského obvodu zveřejňovány zvukové záznamy ze zastupitelstev, a to do 15 dnů od data konání zasedání.

Pro snadnou orientaci a vyhledávání se záznamy rozdělí na jednotlivé body jednání, přístup k nim bude aktivním odkazem ze seznamu projednaných bodů. Doba, po kterou budou záznamy veřejnosti takto k dispozici, je stanovena na 10 let.

Obvod nepodporuje zrušení vyhlášky o čipování psů

Zavedení povinného označování psů na území statutárního města Ostravy elektronickým čipem je dlouhodobým tématem nejen pro zastupitele takzvané „velké Ostravy“, ale i volené představitele jednotlivých obvodů. Tentokrát se na popud zastupitele statutárního města Jana Bechera (hnutí Ostravak) řešila nakloněnost městských obvodů ke zrušení obecně závazných vyhlášek 9/2012 a 5/2013, kterými se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.

Moravská Ostrava a Přívoz byla už v roce 2012 zásadně proti striktnímu stanovení povinnosti psy čipovat. V době, kdy statutární město vyhlášku přijímalo, se radní obvodu shodli, že je čipování správné, avšak mělo by být ponecháno na vůli zodpovědných majitelů psů.

„Jsme pro zvýhodnění těch, kteří psy načipují, ale nepodporujeme plošný příkaz, jehož nedodržení může být pokutováno,“ uvedla tehdy místostarostka Petra Bernfeldová  (hnutí Ostravak) s tím, že ani čipování nevyřeší základní problém – velký počet neevidovaných psů a selhávání městské policie při jejich evidenci.

 „Jaký dopad bude mít zrušení vyhlášek na občany, kteří psy už čipovat nechali a vložili do toho nemalé prostředky?“ ptal se hned v úvodu Ivan Štefek (KSČM). Nejasnosti kolem materiálu měl i Zdeněk Nytra (ODS), kterého zajímalo, zda si budou moci jednotlivé městské obvody povinnost čipování libovolně rušit nebo ponechávat. „Podle našich informací žádný z velkých ostravských městských obvodů vyhlášky rušit nehodlá,“ uvedla vedoucí odboru financí a rozpočtu Alena Zapletalová.

„Tímto materiálem jsme žádáni o stanovisko, ať už pozitivní nebo negativní. Mám za to, že město hodlá zjistit názor všech obvodů a pak rozhodnout o zrušení nebo ponechání vyhlášek. Je to zvláštní situace – před rokem a půl se naše rada k připravované vyhlášce o povinném čipování vyjádřila negativně a přesto byla vyhláška přijata. Nyní už jsme v rozjetém vlaku – zodpovědní majitelé mají psy načipované, vše zaplatili. Takže situace je zcela jiná. Zrušení vyhlášky by bylo výhodné pro nezodpovědné pejskaře. A to bychom neměli připustit,“ řekl Tomáš Málek (hnutí Ostravak).

Na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je k 31. březnu evidováno 2 085 psů, z nich 63 % je označeno čipem nebo tetováním, jak to ukládají vyhlášky. Kompenzaci vynaložených nákladů na čipování chovatelům psů řešil městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz snížením sazby poplatků ze psů pro rok 2014 všem poplatníkům o 200 Kč za psa. Pro rozpočet obvodu to znamenalo snížení příjmů ve výši přibližně 402 tisíc korun.

Zastupitelé hlasováním přijali nesouhlasné stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky 9/2012 a 5/2013.

Vybrané bytové jednotky budou prodávány ve veřejné dražbě

Celkem 18 bytových jednotek hodlá obvod nabídnout ke koupi prostřednictvím veřejné dražby. Prvních 10 se bude dražit 5. června v prostorách hotelu Mercure na Českobratrské ulici. Jde o vybrané byty na ulicích Jílová, Maroldova, 28. října, Senovážná, Cingrova, Fügnerova a Zelená. Dražebníkem byla ustanovena Ostravská aukční síň.

„Chce se mi říci – konečně,“ vyjádřil se k dražbám bytů Jiří Výtisk (ODS). Naopak Jaroslav Bečák (KSČM) považoval dražby za důsledek ignorování skutečností a chybějící vize: „Podle mě celý materiál vyplývá z neschopnosti současného vedení obvodu stanovit si v péči o majetek jasné cíle. Zkušenosti s prodeji nejsou dobré, přesto prodáváme další byty.“

„Myslím, že vize a strategie je všem jasná – byla předložena na říjnovém zastupitelstvu, kdy jsme se shodli, že doprodáme poslední byty v domech ve spoluvlastnictví. Ty jsou součástí dražby. Poté bude následovat prodej volných bytů, které jsou pro obec nerentabilní. Nevnímám tyto prodeje jako zásadní. Naším cílem je, aby ve vlastnictví obvodu zůstaly byty, které jsou v domech se stoprocentním vlastnictvím statutárního města a správě městského obvodu,“ odpověděla Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak).

Dražební vyhlášky budou zveřejněny na adresách www.centralniadresa.cz, www.avizo.cz, www.sreality.cz, www.eurobydleni.cz, www.hyperbydleni.cz, webových stránkách dražebníka, ve zpravodajském měsíčníku CENTRUM, magazínu Realcity a Program. Další dražba by měla být na podzim.

 

V pořadí 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se uskuteční 19. června 2014.

Sdílejte článek