Zpět 23/09/2019

Zveme na Den otevřených dveří

Městský obvod Slezská Ostrava zve v sobotu 28. září na Den otevřených dveří historické budovy Slezskoostravské radnice. Uskuteční se od 16 do 18 hodin. Prohlídky se budu konat každou půlhodinu.  

Návštěvníci si mohou prohlédnout vybrané reprezentační prostory radnice jako je obřadní síň, kanceláře starosty a místostarostů, zasedací místnost rady, běžně nepřístupnou půdu budovy i Slezskoostravskou galerii, která bude mít tento den vstup zdarma. V prostorách galerie je ke zhlédnutí výstava fotografií slovenského fotografa Jaroslava Horečného, který fotografuje zátiší, vytváří fotogramy přírody i městské krajiny. 

Slezskoostravská radnice byla postavena v roce 1913 podle projektu architekta Viktora Šulce, kdy převzala funkci staré polskoostravské radnice. Radnice stojí na nároží ulic Těšínské (dříve třída císaře Františka Josefa a v období protektorátu Adolf HitlerStrasse) a Keltičkovy (dříve Jaklovecké).

Je postavena v pozdně historizujícím slohu kombinující formy české novorenesance s jinými historizujícími prvky a zejména v interiérech doplněnými o secesní tvarosloví. V interiéru je nejzajímavější hlavní schodiště s dochovanými svítidly, aplikamy, supraportou nad dveřmi k bočnímu schodišti a štukovou výzdobou hlavního sálu, který v současnosti slouží jako obřadní síň s varhanami nainstalovanými v 90. letech 20. století.

 

 

Sdílejte článek