Zpět 14/10/2011

Zůstanou v centru Ostravy lékaři?

Takto znělo téma televizní reportáže v pořadu Události v regionech vysílané dne 12. 10. 2011. Jelikož odvysílaná reportáž neobsahovala veškeré a PODSTATNÉ informace, které jsem reportérce poskytla, chtěla bych v následujících řádcích upřesnit záměr vedení Městského obvodu MOaP k této problematice.

Ordinace v centru města Ostravy vznikaly převážně v 90. letech, kdy byl na trhu nedostatek nebytových prostor k podnikání, a proto mnoho bytů bylo překolaudováno na tzv. nebyty. V současné době vnímáme, že se situace změnila. V centru města je mnoho volných nebytových prostor nacházejících se v přízemí domů, a právě tyto by měly být obsazeny a využívány k podnikatelským aktivitám.

Oživení centra města spočívá v navrácení bydlení v této lokalitě. Náš záměr není namířen proti lékařům ani ostatním podnikatelským subjektům vykonávajícím svou činnost v prostorách, které byly původně určeny k bydlení. Svým přístupem dáváme jasně najevo zodpovědnost k hospodaření se svěřeným majetkem. Nájemné v daných prostorách je v současné době ve výši cca 600,- Kč/m2 za rok. Naopak po nájemnících bytů v centru města požadujeme v současné době cca 900,- Kč/m2 za rok. Z toho plyne jasný nepoměr.

Nevyháníme lékaře a ostatní podnikatele, ale musí si uvědomit, že nájemné, které v současné době platí, je více než výhodné. Naší snahou je se na výši nájemného dohodnout, v opačných či jiných případech nabídneme podnikateli jiné volné nebytové prostory vhodné k jeho podnikatelské činnosti.

V současné době také pracujeme na změnách v zásadách o pronájmu nebytových prostor, a jednou z plánovaných změn je stanovení minimální výše nájemného dle druhu podnikatelské činnosti. Tato změna vyplývá z toho, že si uvědomujeme, že po nájemci provozujícímu obchod s potravinami nemůžeme požadovat stejnou výši nájemného jako po podnikateli provozujícímu restauraci. A zde je třeba zdůraznit, že i lékaři patří do kategorie „základní potřebnosti pro občany“, tzn. požadovaná minimální výše nájemného bude stále nižší než obvyklá výše nájemného za nebytové prostory v centru města.

Jsem si vědoma, že lékařské ordinace jsou v našem obvodu potřebné, ale  měly by být situovány především v zařízeních k tomu určených, např. diagnostické centra, polikliniky, domy zdraví, apod., kterých je v našem městském obvodu dostatek a mnohé z nich nabízejí volné prostory k pronájmu. Myslím si, že pro většinu občanů je praktičtější i komfortnější poskytování komplexní lékařská péče v jednom zařízení.

Sdílejte článek