Zpět 04/06/2021

Zrušení odboru sociálně-právní ochrany dětí na radnici městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vzešlé z loňského listopadového převratu na včerejší schůzi rady zrušilo k 30.6. odbor sociálně-právní ochrany dětí. Tímto bylo zrušeno také místo vedoucí odboru, která se problematice ochrany dětí věnuje více než deset let a patří mezi jedny z největších odborníků na tuto problematiku. 

O oficiální zdůvodnění požádáme. Neoficiálně je potřeba dodat, že paní vedoucí je partnerkou bývalého starosty Patrika Hujduse. Politická kultura na mariánskohorské radnici tak dostává nový rozměr… Tímto krokem je ohrožena práce v oblasti výkonu státní správy, a to nejen na úseku sociálně-právní ochrany dětí, ale také na úseku sociální péče.

Sdílejte článek