Zpět 15/05/2018

Zmizí další proluka v centru Ostravy

Město připravuje prodej pozemku o velikosti 1400 metrů čtverečních v historickém jádru Ostravy v sousedství nových laubů. Plocha naproti Divadlu loutek Ostrava zatím slouží jako uzavřené parkoviště. Prodej ještě musí posvětit zastupitelé.  

Na pozemku, který sousedí s plochou, na níž vznikne multifunkční dům Nové lauby, by podle představ vedení města mohla být postavena budova s kancelářemi nebo ordinacemi.

Oživí se centrum Ostravy a zaplní se proluky po bývalé zástavbě. Je vytipováno několik lokalit v majetku města a další po privátních majitelích. Investorem pozemků u domu na rohu Biskupské a Kostelní ulice je městský obvod, pozemky u nových laubů  budou nabídnuty investorovi. V těsném sousedství vznikne multifunkční dům Nové lauby, bude na investorovi a architektech, jaké návrhy využití pozemků  předloží.

Nabídková cena parcel bude 14 milionů korun, tj. deset tisíc korun za metr čtvereční. Protože se jedná o historické centrum a památkovou zónu, město stanoví poměrně přísnou regulaci stavby co do výšky a prostoru. Bude hodnocen  účel využití plochy, způsob parkování a také finanční způsobilost investora. Kromě kupní ceny musí investor počítat i s tím, že zřejmě bude muset zčásti platit archeologický průzkum lokality.

Investor nezíská pozemky okamžitě. Nejdříve dostane právo stavby na městském pozemku a až bude stavba v určité fázi rozestavěnosti, město na něj pozemky převede. Vedení města tím chce zabránit vzniku nedostavěných objektů anebo tomu, že by investor namísto stavění provozoval na městských pozemcích parkoviště, jak se v minulosti již stalo. Investor se ve smlouvě s městem zaváže k řadě rozvazovacích podmínek a v případě jejich nesplnění, přejde pozemek automaticky zpět na město. Důležitým bodem je, že investor musí na pozemcích strpět archeologický průzkum a zčásti jej také hradit.

Zájemci budou po schválení záměru zastupitelstvem své nabídky podávat do konce července.

 

Sdílejte článek