Zpět 24/08/2018

Zjednosměrnění ulice Slavíčkova

Dlouhodobě se vedení městského obvodu snaží řešit problematiku statické dopravy, plynulosti a bezpečnosti provozu v lokalitě ul. Slavíčkova. V loňském roce jsme realizovali rekonstrukci ul. Ostrčilova, kde mimo jiné vznikla nové parkovací místa.

Dalším krokem, který byl realizovaný v těchto dnech, bylo zjednosměrnění ulice Slavíčkova. Tímto také došlo ke zlegalizování podélného parkovacího stání na pravé straně ulice Slavíčkova (směrem od ulice Ostrčilova k ulici Zborovské), zamezení kolizím aut a chodců. Realizace proběhla před zahájením školního roku proto, aby nedocházelo k narušení plynulosti silničního provozu především v době ranních a dopoledních špiček, kdy přijíždějí rodiče s dětmi do školských a volnočasových zařízení v této lokalitě. Nově  zde vzniklo 14 parkovacích míst na levé straně této komunikace.

 

Sdílejte článek