Zpět 16/01/2019

Zimní údržba v městském obvodě Ostrava-Jih

Místostarosta Zdeněk Hűbner se vyjadřuje ke stavu zimní údržby v městském obvodě Ostrava-Jih. Někdo má křest ohněm, Ty máš křest sněhem. Takhle nějak glosoval jeden z mých přátel současné dění, když jsem se jej ptal, jak je spokojen s úklidem sněhu v ulicích našeho obvodu.  

Především bych se chtěl všem lidem omluvit za stav chodníků v těchto dnech. Přijímám za to plnou zodpovědnost bez ohledu na skutečnost, že příčina vznikla ještě před mým zvolením místostarostou.

Na hlubší analýzu příčin teď nemám čas, ale jakmile se nám podaří vše zvládnout, určitě přijmeme opatření, aby se podobná situace už neopakovala.

Všechny Vás ujišťuji, že děláme maximum pro zmírnění následků, které s sebou obvykle zima provází, tedy mrazu a sněhu.
Pracovníci Technických služeb Ostrava-Jih mají za sebou již několik probdělých nocí a jejich osobní nasazení je až neskutečné. Podařilo se mi ve spolupráci s dalšími odděleními zajistit v rekordním čase nákup další potřebné techniky. Všechny stroje jsou nově osazeny GPS jednotkami, které umožňují ještě lépe koordinovat úklid komunikací III. a IV. třídy našeho městského obvodu.

Spolu s pracovníky ODK jsme ve dne i v noci v terénu a přímo na místě řešíme krizovou situaci.

Na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat za pochopení, se kterým se s nejvyšší opatrností pohybujete v ulicích.
Děkuji všem pracovníkům technických služeb za jejich práci, svým kolegům, kteří mne podporují v mých rozhodnutích a poskytují veškerou možnou součinnost a všem lidem, kteří nečekali, až jim před domem někdo sníh uklidí, ale sami se chopili lopaty a z dobré vůle udělali něco nezištně pro ostatní.

Věřím, že přes všechny obtíže chápete, že sníh je v zimě normální a že si jej můžeme také užívat, ne na něj jen nadávat.
Nechci nic zlehčovat, jsem si vědom, že někteří lidé mohou mít nyní velké potíže se někam dostat.
Omlouvám se všem a děkuji Vám, že se po ulicích pohybujete se zvýšenou opatrností.


Sdílejte článek