Zpět 30/05/2016

ZASTUPITELÉ UDĚLILI CENY MĚSTA OSTRAVY, SKELET NA 28. ŘÍJNA MÁ BÝT OPLÁŠTĚN DO KONCE ROKU, NA PREVENCI KRIMINALITY PUTUJE ČTVRT MILIONU, MĚSTO SNIŽUJE ZÁKLADNÍ KAPITÁL NĚKTERÝCH SVÝCH SPOLEČNOSTÍ

Kolem sedmdesáti bodů programu projednali ostravští zastupitelé 25. května 2016. Ve volebním období 2014-2018 se na zasedání sešli už posedmnácté. Ještě před zahájením jednání zpravil primátor Tomáš Macura (ANO 2011) přítomné o situaci týkající se především forenzního auditu v Městské nemocnici Ostrava: „Z pracovních seminářů zastupitelů vyplynuly určité výhrady k závěrečným zprávám. Rada proto rozhodla, že vyzve auditora k bezplatnému odstranění závad. Podrobnější informace předložím na červnovém zasedání zastupitelstva“.

Cenu města Ostravy převzaly osobnosti z kultury, sportu i zdravotnictví

Slavnostní akt udělování čestného občanství a cen města se uskutečnil ve 13 hodin v zasedacím sále Nové radnice. Z rukou primátora Tomáše Macury (ANO 2011) převzali Cenu města Ostravy hudební skladatel Milan Báchorek (za významný přínos v oblasti hudební kultury) a ředitel mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj Jaromír Javůrek (za mimořádný přínos městu Ostrava v oblasti rozvoje hudební kultury).

In memoriam byla cena udělena také literárnímu vědci a kritikovi Vladimíru Macurovi (za mimořádný přínos v oblasti české literární vědy; cenu převzala jeho manželka Naděžda Macurová).

Za dlouholetou trenérskou a organizační činnost v oblasti ostravského sportu a k životnímu jubileu 90 let obdržel Cenu města Ostravy Oldřich Jurák.

Rajko Doleček se stal Čestným občanem města Ostravy, a to za celoživotní práci a významný přínos pro město Ostrava.

Skelet má být pod střechou do konce roku

Hlasováním zastupitelé odsouhlasili, že projednali informativní zprávu ve věci rozestavěné budovy nacházející se na ulici 28. října v Ostravě a také ve věci soudního řízení o žalobě společnosti AMÁDEUS REAL proti statutárnímu městu Ostrava o zaplacení částky 1 580 mil. Kč.

„Z mého včerejšího telefonátu s majiteli společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT (dnešním vlastníkem objektu – pozn.) vyplynulo, že dnes by měl být upřesněn věcný harmonogram stavby a uzavřena smlouva o financování. Do konce týdne by měly být realizovány geotermální vrty pro budoucí vytápění objektů. V červenci letošního roku mají zahájit práce na opláštění; dalším milníkem je 31. prosinec 2016, kdy má budova mít kompletní opláštění včetně vyplněných stavebních otvorů a hotové střechy,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO 2011).

Soudní spor AMÁDEUS REAL proti městu Ostrava z roku 2013 (vymáhání náhrady škody včetně ušlého zisku) není podle důvodové zprávy uzavřen. Žaloba města proti AMÁDEUS REAL (na úhradu splátek kupní ceny a souvisejících smluvních pokut) byla podána v roce 2013. Spor byl o rok později přerušen do doby pravomocného skončení výše uvedeného soudního sporu o žalobě společnosti proti městu.

Ostrava daruje Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje 250 tisíc korun

Jednohlasně přijali zastupitelé Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Částku ve výši 250 tisíc korun využije krajské ředitelství v oblasti primární prevence, prevence kyberkriminality a domácího násilí. Konkrétně na navýšení dotisku publikace Policejní pohádky.

Městské společnosti mají uloženy finance na účtech s minimálním ziskem, město si naopak musí miliardy korun půjčovat

Náměstek primátora Radim Babinec (ANO 2011) předložil zastupitelům návrh na snížení majetkové účasti statutárního města Ostravy formou snížení základního kapitálu u společnosti OZO Ostrava o 115 mil. korun.

Podle Josefa Babky (KSČM) existuje v případě snižování kapitálu víc otazníků než odpovědí. Primátor Tomáš Macura (ANO 2011) proto návrh vysvětlil: „K té částce vedla debata, která přesahuje svým rozsahem jednu áčtyřku. Je to číslo, které vyjadřuje objem v hotovosti, bez něhož se OZO obejde, aniž to ohrozí jeho likviditu. Došli jsme k tomu po posouzení cashflow a na základě diskuzí s vedením OZO Ostrava. V minulosti byly městské společnosti zvyklé shromažďovat finance na účtech s minimálním ziskem. Město si na druhé straně půjčuje miliardy. Stejný postup už uplatňujeme u společností Sareza a Vítkovice Aréna.“

J. Babka s jeho výrokem nesouhlasil. „Můžu vás ubezpečit, že vím, jak jednotlivé podniky nakládají s hotovostí z hlediska uložení. Važte prosím slova ve směru vyjadřování k ukládání a úrokovým sazbám,“ vyzval primátora.

O slovo se přihlásila také Simona Piperková (ČSSD), aby primátorovi sdělila, že například DK Akord, kde byla předsedkyní dozorčí rady, úročil volné finance až 5 procenty. Reagovala tak na slova T. Macury, že nepochybně žádná z městských společností neukládá peníze lépe, než jaké platíme my úrokové sazby. Pokud někdo z městských společností nehazarduje na spekulativních účtech. Jinak nemůže mít zisk větší než město.

Pro snížení majetkové účasti hlasovalo 35 zastupitelů, proti 3, zdrželo se 11 a nehlasovali 4.

 

Osmnácté zasedání Zastupitelstva města Ostravy se uskuteční 22. června 2016.

Sdílejte článek