Zpět 18/12/2017

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018

  Zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz včera schválili rozpočet obvodu pro rok 2018. Hospodařit budeme s částkou v celkovém objemu cca  484,4 mil. Kč, tj. o 79,4 mil. Kč více než v letošním roce. Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 91,4 milionů Kč.    

Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 91,4 milionů Kč. Mezi naplánované investiční akce patří realizace XIII. (16,5 mil. Kč)  a XI. etapy (11,0 mil. Kč)  regenerace sídliště Fifejdy II, což jsou prostory ohraničené ulicemi Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška. Budeme pokračovat rovněž v regeneraci sídliště Šalamouna, a to 7. etapou (17,3 mil. Kč), která se týká vnitrobloku, který je ohraničen ulicemi Na Jízdárně, Zelená, Na Široké a Dr. Malého a ul. Zelená. V rámci regenerací sídlišť zajistíme navýšení počtu parkovacích stání, optimalizaci pěších tras, rekonstrukci vozovek, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, úpravy inženýrských sítí, obměnu mobiliáře a úpravu zeleně.

Dále bude provedena druhá etapa Dětského ráje II v sadu Dr. Milady Horákové (9 mil. Kč) zahrnující výstavbu části areálu s dětským hřištěm pro děti ve věku od 5 do 12 let. Zajistíme rekonstrukci parku Čs. letců (5 mil. Kč), workoutové hřiště (0,8 mil. Kč) a veřejná pítka (0,3 mil.Kč) v Komenského sadech či umělecké ztvárnění sochy s podstavcem Věry Špinarové (0,7 mil. Kč).

 

V rámci rekonstrukce bytových domů bude realizována další etapa rekonstrukce bytového domů Sládkova 4 (10,3 mil. Kč). V příštím roce zahájíme výstavbu obecních bytů v rámci investiční akce Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova, na který již bylo vydáno stavební povolení. Jedná se o šesti podlažní moderní rohový bytový dům s 26 nájemními bytovými jednotkami a příslušenstvím, parkovacími stáními a komunikacemi. Navržený objekt vychází z původní blokové zástavby a výškově navazuje na stávající sousední klasicistní objekt.

 

Ze školských zařízení se jedná např. rekonstrukci hřiště u ZŠaMŠ Ostrčilova. V rámci této akce bude provedena rekonstrukce sportoviště včetně výměny umělého povrhu, rekonstrukce tribun, zpevněných ploch mateřské školky. Dojde k vyřešení zásobování pro školní jídelnu a bude vybudováno nové parkoviště na ul. Slavíčkova. Dále taky II. část rekonstrukce hřiště MŠ Repinova (2,4 mil. Kč) nebo výměna oken, zateplení, oprava fasády a vybavení tříd rekuperačními jednotkami waldofské školy (18 mil. Kč). Rekonstrukcí zahrady projde MŠ Šafaříkova (3,8 mil. Kč).

 

Ve výdajové části rozpočtu je dále například příspěvek na plavecký výcvik žáků ZŠ ve výši 0,9 mil. Kč, na ozdravné pobyty dětí MŠ 3,8 mil. Kč, neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ celkem 41,9 mil. Kč, dále 4 mil. Kč na účelové dotace do oblasti kultury, sportu a sociální oblasti. Neinvestiční příspěvek technickým službám ve výši 82,3 mil. Kč bude využit na údržbu veřejné zeleně, na opravy komunikací, komunální služby, strojní a ruční čištění, zimní údržbu a údržbu veřejného prostranství.

 

 

Sdílejte článek