Zpět 17/12/2021

Zastupitelé městského obvodu Slezská Ostrava schválili rozpočet pro rok 2022

Městský obvod Slezská Ostrava sestavil rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný. „Hospodařit budeme s částkou v celkovém objemu zhruba 508 milionů korun. Celkové příjmy (508 milionů korun) roku 2022 jsou o cca 128 milionů korun vyšší, než v roce 2021, a to z důvodu zapojení přebytku z roku 2021 a zapojení úvěru ve výši 123 milionů korun na investiční akce a opravy,“ uvedl místostarosta Roman Goryczka.  

Výše daňových příjmů je rozpočtována ve výši 55,8 milionů korun, které tvoří poplatky za uložení odpadu, poplatky ze psů, poplatky za užívání veřejného prostranství, správní poplatky a nejvyšší část tvoří daň z nemovitých věcí. „Nedaňové příjmy jsou v celkové výši 81,3 milionů korun. Tvořeny jsou především příjmy z poskytování služeb a příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu. Výše kapitálových příjmů (příjmy z prodeje pozemků) je plánována na 10 milionů korun. Transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy přesáhnou 191 milionů korun,“ dodal místostarosta Goryczka.

Celkový objem výdajů na rok 2022 je zpracován v závislosti na reálné tvorbě zdrojů v celkovém objemu 508 milionů korun. Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěný nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů. Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 151,2 milionů Kč.

V prvním čtvrtletí roku 2022 bude dokončena největší investiční akce městského obvodu, a to výstavba Domova pro seniory v Antošovicích. Stavba byla zahájena v srpnu roku 2020 a vyžádá si necelých 73 milionů korun. „Z bývalé mateřské školy vzniká nástavbou a přístavbou domov pro seniory, který zajistí domov 32 seniorům ve věku nad 65 let. Pokoje budou jednolůžkové a dvoulůžkové, bude zde i společenská místnost, jídelna, ordinace pro lékaře, sesterny či kanceláře pro sociální pracovníky,“ uvedl starosta Richard Vereš. Za domovem vznikne zahrada s odpočinkovou zónou, fontánou a jezírkem, tyto prostory budou přístupné i z bezbariérové terasy domova.

Provedena bude také kompletní rekonstrukce a modernizace kulturního domu v Heřmanicích. Budova bude zateplena, provedena bude výměna oken a vnitřních rozvodů. Modernizace zahrnuje i úpravy okolí objektu a vyžádá si 21,4 milionů korun. Rekonstrukce bude dokončena na podzim příštího roku.

V roce 2020 městský obvod zahájil rekonstrukci bytových domů na Mírové Osadě. Dokončeny již byly práce na osmi bytových domech na ulici Chrustova a na sedmi domech v sousední ulici Sionkova. Domy mají nové střechy, hydroizolaci, vstupní dveře a rekonstruovány byly i vnitřní prostory včetně rozvodů a vytápění. Prakticky stejnými rekonstrukcemi prochází patnáct domů na ulici 8. března a osm domů na ulici Zapletalova. Práce na těchto domech budou dokončeny ve druhém čtvrtletí roku 2022.

Městský obvod kromě komplexních oprav bytových domů na Mírové Osadě plánuje také regenerace veřejných prostranství. První etapa se týká prostoru v okolí ZŠ Chrustova. „Zajistíme reorganizace chodníků, vozovek i parkovacích ploch, provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení, doplníme městský mobiliáře a celkově chceme vybudovat esteticky kultivované prostory,“ informoval starosta Vereš.  Předpokládané náklady na tuto etapu jsou 11,3 milionů korun.

Ve spolupráci s městskou společností Ostravské komunikace bude v roce 2022 realizována úprava Veřejného prostranství Bazaly. Do zpevněných ploch bude vysazena zeleň v podobě trávy i květin, netradiční lávka bude zakončena obrazovým rámem, který umožní vytváření panoramatických fotek v pozadí s městem. Zastávky MHD budou přetvořeny na pomyslné fotbalové střídačky s ikonickými modrými sedačkami. Z rozpočtu městského obvodu bude hrazeno 10 milionů korun.

Městský obvod Slezská Ostrava plánuje také úpravy veřejného prostranství před kostelem sv. Marka v Heřmanicích a v navazujícím prostranství směrem k hasičské zbrojnici. Projekt Náves Heřmanice má za cílpřeměnit plochu parkoviště na „nové náměstíčko“, které bude sloužit místním nejen jako parkoviště a průchod ke kostelu, ale jako plnohodnotný prostor k setkávání, odpočinku a kulturním či komunitním akcím. Nově zde vznikne alej stromů opticky prodlužující kostelní loď, lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení, parkovací místa. Zaměstnanci společnosti schlüsseldienst berlin se nabídli, že pomohou s terénními úpravami. Náklady budou činit 18 milionů korun a výše dotace z Programu životní prostředí, ekosystém a změna klimatu podporovaného z Norských fondů ve výši 11,6 milionů korun.

V rámci Regenerace sídliště Muglinov 10. etapa budou zrekonstruovány vozovky a chodníky na ulici Vdovská. Dojde k rekonstrukci parkovišť a schodišť a obnově zeleně. Náklady jsou předpokládány ve výši 13,8 milionů korun.

Ve Slezské Ostravě bude realizován pilotní projekt v rámci města Ostravy, tzv. cyklopanel. Na stanovišti u cyklopanelu budou mít cyklisté možnost dofoukat kolo kompresorem a k dispozici budou také USB zásuvky pro dobití mobilních telefonů a dalšího příslušenství. První cyklopanel bude umístěn u Loděnice.

Postupné opravy jsou realizovány i na Ústředním hřbitově Slezská Ostrava. V roce 2020 bylo opraveno vstupní schodiště a budova hřbitovní správy, v roce 2021 pak bylo vybudováno centrální stanoviště kontejnerů a v roce 2022 bude postaveno kolumbárium a k němu přístupové chodníky. Předpokládané investiční náklady jsou ve výši 8 milionů korun. 

V rámci rozpočtu jsou financovány i příspěvkové organizace, tj. ZŠ, MŠ a Sociální služby Slezská Ostrava. Neinvestiční příspěvek pro ZŠ tvoří 7,1 milionů korun a pro MŠ 3,9 milionů korun. Na účelové dotace a dary je v rozpočtu vyčleněno 5,3 milionů korun. Sociální služby Slezská Ostrava získají z rozpočtu městského obvodu 29,5 milionů korun.

Na péči o vzhled obce, veřejnou zeleň a chráněné části přírody jsou vyčleněny desítky milionů korun,stejně tak na bytové a nebytové hospodářství a také na opravy a údržbu vozovek a chodníků.

Sdílejte článek