Zpět 22/06/2018

Zastupitelé dělili přebytek hospodaření

Ostravští zastupitelé ve středu 20. června rozhodli o rozdělení volných zdrojů rozpočtu města ve výši téměř 451 milionů korun. Peněžní prostředky má Ostrava k dispozici díky úsporám v běžných výdajích a časovému posunu některých investičních akcí. Peněžní prostředky budou směřovat do čtyř základních oblastí – do speciálně zřízených fondů, městským obvodům, do sportovní oblasti a dopravy.  

Přebytek hospodaření dosáhl výše 319 milionů korun a dalších 132 milionů tvoří volné finanční zdroje. Ty jsou tvořeny částkou 122 milionů korun z plánované rekonstrukce Domu kultury Poklad, které by letos nebyly na tento účel využity, a dalších 10 milionů korun bylo do přebytku převedeno ze sociální oblasti.

Městské obvody budou z účelových dotací nejčastěji opravovat chodníky a kanalizace, zateplovat a rekonstruovat budovy – především domovy pro seniory – a regenerovat sídliště. Celkově se takto proinvestuje bezmála 30 milionů korun.

Do oblasti sportu bude převedeno 92,06 milionu korun. Na dokončení druhé etapy in-line areálu U Cementárny to bude 34 milionů a 30,44 milionu korun bude poskytnuto na rekonstrukci střech a výměnu osvětlení zimního stadionu Sareza v Ostravě-Porubě. Téměř 11 milionů korun bude převedeno na další modernizaci sportovišť v Ostravě. Na podporu sportovních akcí, atletické soutěže IAAF Continental Cup 2018 a Mistrovství Evropy v softballe žen 2019 město rezervovalo částku 8,2 milionu korun.

Do oblasti dopravy bude přiděleno 57,5 milionu korun na kompenzaci Dopravnímu podniku za snížení cen tarifů dlouhodobých jízdenek žáků a studentů a na mzdy včetně navýšení počtu řidičů a asistentů dopravy.

„Ostrava finančně podporuje dlouhodobě podfinancovaný rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Do speciálně zřízeného fondu jsme na rekonstrukci stávajících objektů, výstavbu nových a modernizaci přístrojového vybavení za rok 2017 vložili 320 milionů korun. Nyní tuto částku navyšujeme o dalších 50 milionů. Do druhého speciálně zřízeného fondu, který je určen na vybudování nového koncertního sálu, bude z přebytku převedeno taktéž padesát milionů korun,“ řekla náměstkyně Iveta Vozňáková.

Kromě čtyř hlavních oblastí bude z přebytku vyčleněno 13,24 milionu korun na projekt Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních na vybavení odborných učeben ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže.

Do oblasti kultury bude převedena částka 38,06 milionu korun na provoz Národního divadla moravskoslezského, Domu kultury města Ostravy, Domů kultury Akord a Poklad, Ostravských výstav a galerie moderního umění PLATO.

Kapitálový rozpočet byl posílen o částku 30,9 milionu korun na investice v dopravě a sociální oblasti. O částku 88,29 milionu korun budou navýšeny rezervy odborů investic a financí a rozpočtu, ze kterých budou mimo jiné spolufinancovány dotační projekty městských obvodů. 

Výše přebytku hospodaření v minulých letech (v tis. Kč):

rok

2013

2014

2015

2016

2017

výše

533 642

376 177

767 904

1 033 510

319 117*

* Na konci roku 2017 byl rozpočet města posílen o 707 milionů korun. Díky této operaci byly peněžní prostředky k dispozici již od 1. 1. 2018 a nejsou součástí přebytku hospodaření za rok 2017.

 

Sdílejte článek