Zpět 21/05/2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

V  úterý 19.5. se konalo zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kterého se pochopitelně účastnil i náš místostarosta Vladimír Řezáč. Na programu bylo informování zastupitelů a občanů o činnosti rady a starosty, prodeje nemovitostí a např. schválení daru pro VŠB Ostrava.  

Starosta na jednání přítomné seznámil s opatřeními a pomocí, které udělala radnice z důvodu COVID-19.

Z řad občanů se řešila problematika prázdninového provozu mateřských škol. Nespokojenost je u občanů z místní části Hulváky. Vedení nyní provádí průzkum mezi rodiči dětí mateřských škol a na základě tohoto, potřeb ředitelů MŠ a s péčí řádného hospodáře, bude prázdninový provoz realizován.

Důležitým sdělením na jednání byla informace, že se Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky stal tzv. bezdoplatkovou zónou s určitými výjimkami. Vedení obvodu si od tohoto slibuje, že obvod ztratí takto atraktivitu pro občany, kteří čerpají příspěvky na bydlení a nerespektují společenské a morální chování ve společnosti.


 

Sdílejte článek