Zpět 20/09/2011

Zakročili jsme proti radikálnímu zásahu do zeleně v rámci stavby „Cyklostezky – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec“

Počátkem letošního roku nám byla předložena k odsouhlasení projektová dokumentace ke stavbě „Cyklostezka – komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec“, která předpokládala radikální zásah do stávající zeleně, především vzrostlých stromů. Tato stavba je součástí dlouhodobě plánované výstavby cyklostezky v úseku od pěší lávky na Kamenec v Komenského sadech po Hradní lávku Slezskoostravského hradu. Předpokládaný termín ukončení stavby je rok 2013.

Původní, nám předložený materiál, počítal s kácením 87 stromů. Okamžitě jsme iniciovali jednání se zástupci Statutárního města Ostrava, které je investorem akce a zástupci projektové kanceláře.

Cílem našeho jednání bylo najít takové řešení, kterým bychom vyšli vstříc cyklistům, ale zároveň zabránili tak razantnímu zásahu do životního prostředí. Navrhli jsme, aby část stezky vedla po tzv. systému roštu, který zabrání zásahu do kořenového systému stromů a použití technologií, které redukují zásah do podloží.

Jednání vedená místostarostou Moukou byla úspěšná a konečný počet kácených stromů je 15, z toho 7 je ve velmi špatném zdravotním stavu. Samozřejmě i za tyto pokácené stromy bude nařízena náhradní výsadba v adekvátním rozsahu.

 

Sdílejte článek