Zpět 02/11/2011

Zákaz provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů na území MOb MOaP

Zastupitelstvo statutárního města Ostrava na svém zasedání odsouhlasilo změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy. Zastupitelé tak schválili podnět, který v měsíci září podalo vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na zákaz provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů na území celého svého obvodu.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je jediným z „velkých“ městských obvodů, který požadoval úplný zákaz provozování výherních hracích přístrojů na území celého městského obvodu.  Zákaz provozování respektive eliminace výherních automatů v obvodě MOaP  byl jeden z volebních slibů politického hnutí Ostravak. Jsme rádi, že i přes počáteční a znatelnou nechuť vládnoucích stran  na Ostravské radnici (ČSSD a ODS) se nakonec podařilo zařadit a dokonce i většinově schválit přijetí této vyhlášky.  Poděkování  v podpoře přijetí této vyhlášky patří klubu KSČM a především jmenovitě předsedovi právní komise JUDr. Josefu Babkovi.

Tato obecně závazná vyhláška nabude účinnosti dnem 17.11.2011. Vyhláška bude umožňovat jak zamítnutí žádostí o prodloužení licence, tak zamítnutí nových žádostí na provoz výherních automatů. Vyhláška bohužel  neumožňuje zamezit provozování automatů, které získali a mají  platnou licenci pro svůj provoz před účinností této obecně závazné vyhlášky.

V každém případě se jedná o opatření, které výrazně sníží četnost výskytu „jednorukých“ banditů na území obvodu MOaP a významně přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

 

Sdílejte článek