Zpět 17/10/2016

Zahajujeme výdej parkovacích karet pro centrum a Fifejdy II. na rok 2017

V pondělí 17. října 2016 bude zahájeno vydávání parkovacích karet. Parkovací karty typu R (pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti nebo vlastníky nemovitostí v této oblasti) a typu A (pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti) pro rok 2017 se vyřizují v přízemí budovy radnice (Nám. Dr. E. Beneše 555/6), a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 do 17 hod. a ve čtvrtek od 8 do 11.30 hod. a od 12.30 do 14 hod.  Ve vyvolávacím systému je nutné zadat oddělení místního hospodářství a zvolit parkovací karty. Doporučujeme přijít vyřídit si kartu co nejdříve, aby se předešlo čekání ve frontách, které bývají na přelomu roku.

Cena parkovací karty R pro oblast centra činí 840 Kč za rok, kartu A pořídíte za 12 tisíc Kč za rok. Cena parkovací karty pro oblast Fifejdy II. činí 180 Kč za rok a parkovací karty A 6 tisíc Kč za rok. Základními podmínkami pro vyřízení parkovací karty je v případě rezidentní karty trvalý pobyt ve vymezeném území a vlastnictví vozidla, v případě služebního vozu doklad od zaměstnavatele. Bližší informace o nutných podkladech pro vydání příslušné parkovací karty včetně cen jsou uvedeny na internetových stránkách městského obvodu:

https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-investic-a-mistniho-hospodarstvi/oddeleni-mistniho-hospodarstvi/zivotni-situace/parkovaci-karty

Sdílejte článek