Zpět 11/05/2020

Zahájení výuky deváťáků na ZŠ Bohumínské ve Slezské Ostravě

Do čtyř základních škol ve Slezské Ostravě dnes nastoupilo k výuce 34 deváťáků z celkového počtu 69 žáků devátých ročníků. Z 26 deváťáků nastoupilo k přípravě na přijímací zkoušky 18 žáků.  

Výuka je zaměřena na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, to znamená na matematiku a češtinu. Žáci dnes byli poučeni o hygienických pravidlech, o povinnosti nosit roušky a o tom, v kolik hodin a kudy mohou vstupovat do budovy školy. První den výuky odevzdali formulář s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového onemocnění.

V současné době máme informaci, že do mateřských škol má zájem nastoupit 25. května z celkového počtu 588 dětí necelá třetina. Rovněž zhruba třetina dětí ze 645 by měla nastoupit do 1. stupně ZŠ.

 

 

Sdílejte článek