Zpět 27/03/2019

ZAČALA VELKÁ REKONSTRUKCE OPAVSKÉ ULICE

zdroj: www.ostrava.cz V pondělí 25. března začala rozsáhlá rekonstrukce na frekventované Opavské ulici, která propojuje centrum města s Porubou. Oprava se bude týkat i železničního mostu v Ostravě-Svinově. Modernizace této vytížené komunikace je investicí Moravskoslezského kraje, její opravu nelze vzhledem ke špatnému technickému stavu silnice a mostu odkládat.  

Rekonstruovat se bude 2,2 kilometru silnice od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s Třebovickou ulicí a úsek na mostě (ev. č. 479-003) přes železniční trať. Bude se kompletně opravovat vozovka, ve finále dostane nový asfaltobetonový koberec, který sníží hluk z dopravy. Zároveň pracovníci opraví autobusové zálivy, odvodní komunikace a nainstalují nové bezpečnostní prvky – například povrch bude mít protismykovou úpravu.

Rekonstrukce mostu, který převádí Opavskou ulici přes železniční trať, nezasáhne tramvajovou dopravu uprostřed mostního komplexu, řidiči ale budou muset počítat s omezením provozu. Ten bude střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Protože se bude sanovat nosná konstrukce mostu, bude pod ním na nezbytně nutnou dobu omezena také železniční doprava.

Etapy rekonstrukce Opavské ulice a mostu v Ostravě:

(zdroj Moravskoslezský kraj)

  • V úvodní etapě (PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. Třebovické) bude podél obrub po celé délce trasy vyfrézován 1metrový pás. Pak se budou bourat staré obruby, uliční vpusti a osazovat nové. Po dokončení obrubníků včetně dvouřádku a uličních vpustí, budou následovat další práce, které si vyžádají pouze zúžení vozovky, zachovány budou oba jízdní pruhy.
  • V rámci další etapy (LEVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. Třebovické) se po celé trase práce rozšíří na šířku jednoho pruhu, budou tu odfrézovány zbylé části asfaltu a provedena recyklace a položení nových asfaltových vrstev.
  • V následující etapě se bude rekonstruovat křižovatka s ul. Martinovskou. Na maximálně 14 dnů bude komunikace zcela uzavřena s možností pravého odbočení na a z ulice Martinovské, a s možností pravého odbočení z ulice Francouzské. Při pracích dojde ke kompletní úpravě všech konstrukčních vrstev a budou položeny nové asfaltové vrstvy.
  • Rekonstrukce křižovatky s ul. Sokolovskou – kompletní úprava všech konstrukčních vrstev včetně opravy přilehlých obrub – bude realizována v rámci další etapy, a to při plné uzávěře (max. 14 dnů).
  • Další etapou (PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. 17. listopadu) dojde k rozšíření prací v celé trase na šířku jednoho pruhu, kdy budou odfrézovány zbylé části asfaltu a provedena recyklace a nové asfaltové vrstvy.
  • Finální etapa (LEVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. 17. listopadu) se bude provádět v plné uzávěře jízdního pruhu. V této etapě dojde k vybourání, obnovení obrub a budou kompletně vyměněny konstrukční vrstvy. Bude možné zleva odbočit na Sokolovskou a Martinovskou ulici.

Současně s rekonstrukcí Opavské ulice bude zahájena i rekonstrukce silničního mostu přes trať SŽDC, tedy navazujícího mostu na „Svinovské mosty“, které prošly celkovou rekonstrukcí v roce 2012. Tramvajové mosty, které jsou mezi mostními komplexy, nebudou stavbou dotčeny.
V průběhu rekonstrukce mostu bude provoz na mostě omezen – střídavě bude sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dojde k rekonstrukci mostního svršku, sanaci nosné konstrukce mostu a spodní stavby. Doprava na železniční trati pod mostem bude omezena jen na nezbytně nutnou dobu.

 

Sdílejte článek