Zpět 12/07/2018

Z šedivé Ostravy se postupně stává zelené město

V roce 2014 jsme na území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz začali budovat takzvané extenzivní záhony. Některé chodníky v samotném centru města jsou velmi široké a vytvářejí šedý, betonový dojem. Nejenom estetický pocit, ale i to, že tráva a zeleň je jedním z největších lapačů prachu, nás vedl k myšlence tvorby travnatých pásů a extenzivních záhonů v místech, kde se nad tím nikdo dříve ani nezamyslel.  

Realizace nápadu ozelenění nebyla vzhledem ke stávajícímu stavu zasíťování centra jednoduchá, ale nakonec se vydařila. Po výsadbě travnatého pásu na ulici Mlýnské, jsme záhony s extenzivní zelení osadili u rušné komunikace na Sokolské třídě u křižovatky s ulicí Českobratrskou, kde na sebe navážou nemalé množství prachu. Záhony jsou umístěny v prostoru mezi sloupy trolejového vedení, který nebyl procházejícími využíván.  Záhony jsme následně vysadili na ulici Umělecké, na Náměstí Dr. E. Beneše, na Smetanově náměstí, na ulici Tyršova a doplnili jsme jimi hluchá místa u přechodů pro chodce před Novou radnicí. Při rekonstrukci ulice Nádražní jsme zazelenili několik ploch v chodnících, například u Spolku, vedle Komerční banky, u ulice Křižíkova. Skladba rostlin v jednotlivých záhonech je koncipována tak, že kvetoucí a barevné květy je možné obdivovat po celé vegetační období. Projekt, který jsme nastartovali před třmi lety se osvědčil a v současné době můžeme pozorovat, že jsme se stali inspirací pro jiné městské obvody, ale i jiná města, jejichž zástupci od nás sbírají zkušenosti.

Pro výsadby zeleně jsme již vytipovali další lokality, a to plochy mezi domy na sídlištích.

Kromě extenzivních záhonů každoročně ulice centra města vyzdobí rozkvetlé truhlíky a žardiniéry na sloupech veřejného osvětlení. V parcích se můžeme kochat květy letniček a cibulovin. Novinkou od roku 2017 byl pilotní projekt výsadby holandských záhonů. Jedná se o letničkovou jednoletou směs, která je bezúdržbová a potlačí plevel. Směs z Holandska vyrůstá až do výšky jednoho metru a je v ní čtyřicet druhů květin. Zatím jsme je vysadili v Komenského sadech a v lesoparku Železárenská. Po několika letech, kdy již záhony téměř celoročně kvetou, můžeme říct, že v jednoduchosti je síla a jsme rozhodnuti v tomto duchu s ozeleněním města pokračovat.

 

Sdílejte článek