Zpět 06/01/2017

Webový portál čistota a pořádek máme nyní v novém designu

Mezi priority našeho obvodu patří zajištění čistoty a pořádku. V mnoha lokalitách se daří pořádek udržovat, ale i v našem obvodu jsou místa, kde i přes vynaložené úsilí a finanční prostředky není stav dobrý.

„Proto obvod již před několika lety zřídil webový portál pro rychlejší a efektivnější hlášení závad nebo nedostatků v oblasti čistoty a pořádku, na který lidé mohou zasílat elektronickou poštou fotografie i z mobilních telefonů s přesným uvedením místa a krátkým popisem problému,“ uvedl místostarosta Dalibor Mouka. Pokud nejsou fotografie či sdělení v rozporu se zákonem, např. na ochranu osobních údajů, jsou tyto podněty zveřejňovány na zmíněném webu. Je zde přesně uvedeno datum přijetí podnětu, osoba zodpovědná za řešení, stav řešení, případně krátké sdělení, jak byla věc vyřešena. A právě tento webový portál je od nynějška v novém webovém designu.  Adresa pro přijímání podnětů je však stále stejná: poradek@moap.ostrava.cz.

 

 

Sdílejte článek