Zpět 09/12/2015

VTP park v lesoparku nechceme, rozhodli zastupitelé Poruby

Dne 26. 11. 2015 od 16:00 se konalo 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu Poruba. V úvodu vystoupil pan primátor Ostravy, Ing. Macura s prezentací výstavby Vědecko-technologického parku Ostrava, v lokalitě vedle Myslivny (plocha V15).

Následovala slovní přestřelka mezi starostou Poruby Ing. Mihálikem a primátorem Ostravy Ing. Macurou, kdo za současnou situaci může. Je pravda, že tento projekt byl několikrát odmítnut minulým zastupitelstvem Poruby, ale nakonec schválen minulou radou obvodu. Někteří členové minulé rady sedí dodnes v nové radě obvodu.

Následně proti stavbě vystoupil Doc. Jančík a člen petičního výboru Ing. Bobek. Petici k datu zastupitelstva podepsalo téměř 10.000 občanů.

Poté proběhla diskuze, zda zastupitelstvo bude přijímat nějaké usnesení. Hnutí Ostravak prezentovalo názor, že občané podepsaní pod peticí, chtějí znát postoj porubského zastupitelstva. Proto bylo přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba nesouhlasí s rozšířením areálu Vědecko-technologické-ho parku v Ostravě-Porubě, v lokalitě označené V15, dle územního plánu (v lokalitě Myslivna).

Pro 32 hlasů – Hnutí Ostravak, ČSSD, KDU-ČSL, ODS a KSČM

Zdrželo se 11 zastupitelů – Hnutí ANO

Proti – 0 hlasů

Zastupitelstvo je voleným orgánem občanů Poruby a jednoznačně odmítlo rozšíření VTP v lokalitě označené V15 (lokalita Myslivna), kdy ani jeden hlas nebyl pro danou stavbu, dokonce ani z hnutí ANO. 

Zároveň zastupitelstvo požádalo o nalezení jiné vhodné lokality v Porubě pro stavbu tohoto Vědecko-technologického parku. Ing. arch. Eva Špačková, se pokusí stavbu umístit do jiné vhodné lokality v Porubě. Toto zpracování dokumentace bude trvat zhruba do konce února 2016. Do té doby se nebudou provádět žádné nevratné práce.

Přijďte a poslechněte si, jak Vás zastupují lidé, kteří byli ve volbách zvoleni. Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 17. 12. 2015 v 16:00 v sále domova důchodců Slunečnice.

Sdílejte článek