Zpět 29/05/2020

Víte, že…

Druhým největším pohřebištěm na území města Ostravy je vítkovický hřbitov. Byl založen v roce 1913 podle projektu vypracovaného šéfem stavební kanceláře Vítkovických železáren, architektem Ludwigem Fialou. O rok později byl vysvěcen a začalo se zde pohřbívat.  

Do loňského dubna správu hřbitova měla na starost pohřební služba Concordia na základě smlouvy s městským obvodem Vítkovice. Nové vedení prověřilo podmínky smlouvy a zjistilo, že pro obvod není zase tak výhodná a finanční transakce nejsou příliš průhledné. Smlouva byla vypovězena a správa hřbitova svěřena úřadu městského obvodu Vítkovice.

Na vítkovickém hřbitově se nacházejí hroby a hrobky – některé jsou i kulturními památkami, urnová místa, epitafní desky, kolumbárium, ale i vsypová loučka. A právě tak doznala v předcházejících měsících velkých změn. Byla přemístěna na důstojnější místo, v okolí byl opraven chodník.

Bohužel každoročně narůstá počet občanů, jejichž pohřbení zajišťuje městský obvod a podle nás si i tito lidé zaslouží důstojný odpočinek, a právě proto byl v loňském roce vytvořen jejich společný hrob.

A to není vše. Náš místostarosta Petr Menšík, do jehož kompetencí spadá i hřbitovní správa chce pokračovat v úpravách, opravách a údržbě vítkovického hřbitova. Vize jsou velké a nákladné, i proto bude vše postupně.

 

 

Sdílejte článek