Zpět 08/03/2018

Více než miliarda korun pro kulturu

Částkou převyšující jednu miliardu korun podpoří město v letošním roce oblast kultury. Tvoří ji náklady na provoz příspěvkových organizací, investice, dotace, neinvestiční příspěvky a transfery. Problematiku přiblížil náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák.    

V rozpočtu města je pro rok 2018 na podporu kultury rezervována částka ve výši 1,062 miliardy korun. Tvoří ji náklady na provoz příspěvkových organizací a obchodních společností města v oblasti kultury, částka na investice a veškeré finanční podpory města (dotace, neinvestiční příspěvky a transfery) ve výši 874,3 milionu korun. Dalších 188 milionů korun je určeno na rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona.  

„V posledních pěti letech se jedná o nejvyšší částku věnovanou z ostravského rozpočtu na podporu kultury. V porovnání s předchozím rokem je to zhruba třetinový nárůst,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák. Vedle nezanedbatelného navýšení prostředků na odměňování zaměstnanců v oblasti kultury stanoveného legislativou je to i v důsledku vyššího rozpočtu na investiční akce. „V této položce je 100 milionů na Fond pro plánovanou výstavbu nové koncertní haly, téměř 130 milionů na rekonstrukci Domu kultury Poklad a 20 milionů na zahájení prací na kompletní rekonstrukci pavilonu G na Černé louce. Probíhající první etapa modernizace divadla Jiřího Myrona, která bude dokončena do konce prázdnin, ještě v tomto roce přispěje ke zkrášlení města,“ řekl náměstek Pražák.

„Vedle městských kulturních zařízení, která dosahují skvělých referencí u domácího i zahraničního publika, působí na území Ostravy mnoho dalších kulturních institucí, které výraznou měrou obohacují spektrum kulturní nabídky v našem městě. A je naší opravdově míněnou snahou vytvářet pro veškeré kulturní aktivity takové podmínky, aby i díky jejich působení byla Ostrava vnímána jako město, v němž nabídka vysoce kvalitní kultury je samozřejmostí,“ doplnil Zbyněk Pražák.

V celkové částce 1,062 miliardy korun jsou zastoupeny rovněž každoroční dotace do kulturní oblasti. Zastupitelé města schválili na svém dnešním zasedání 7. března celkem 78 jednoletých neinvestičních účelových dotací na rok 2018 čtyři víceleté neinvestiční účelové dotace, na něž je vyčleněno 12,9 milionu korun.

V letošním roce město finančně podpořilo např. tyto akce: provozování národní kulturní památky v Dolní oblasti Vítkovice – vysoká pec č. 1, Gong a U6 (8 milionů Kč), hudební festival Colours of Ostrava (5,3 mil. Kč), ‚Svatováclavský hudební festival (3,5 mil. Kč), Letní shakespearovské slavnosti (2,5 mil. Kč), činnost Kulturního centra Cooltour (2,5 mil. Kč), Ostravské dny nové hudby a opery (1,8 mil. Kč), Dream Factory Ostrava (1,3 mil. Kč), Ostrava v Praze (1,3 mil. Kč), Beats for Love (1 mil. Kč), Folklor bez hranic (0,8 mil. Kč), Festival v ulicích (0,8 mil. Kč).

Město dále ze svého rozpočtu poskytlo svým příspěvkovým organizacím, městským obvodům a jejich příspěvkovým organizacím 4,72 milionu korun na 28 projektů z oblasti kultury. Dalších pět milionů korun je určených na podporu projektů v oblasti volného času.  

V letošním roce Ostrava vyhlásila dvě výzvy na podporu projektů připomínající dvě významná výročí města a České republiky: „100 let republiky: Ostrava 1918 – 2018“ a „90 let výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“, a to v celkové výši 1,2 milionu korun.  

 

Sdílejte článek