Zpět 23/01/2015

VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014-2018 POVEDE OSTRAVU HNUTÍ ANO, ČSSD A KDU-ČSL

Necelý měsíc po komunálních volbách se v ostravské Nové radnici sešli zvolení zastupitelé. Jedenáctibodový program projednávali v počtu 54 členů, jeden se omluvil. Hnutí ANO získalo v zastupitelstvu 15 mandátů, ČSSD 12, hnutí Ostravak a KSČM deset. KDU-ČSL a ODS připadne po čtyřech křeslech.

Tajná volba neprošla


Po státní hymně, složení slibu a představení vedoucích jednotlivých odborů Magistrátu města Ostravy došlo na hlasování o volebním řádu. „Jménem zastupitelů klubu hnutí Ostravak navrhujeme tajné hlasování. Byli jsme zvoleni tajnou volbou a myslím, že by bylo důstojné, aby tak byli zvoleni i představitelé města. Dá jim to silnější mandát,“ vystoupil Lukáš Semerák (hnutí Ostravak). Pro hlasovalo 19 zastupitelů, proti 15, zdrželo se 19. Návrh nebyl přijat.

Rada bude 11členná, náměstků šest. Primátor byl zvolen těsnou většinou zastupitelů


Počet dlouhodobě uvolněných členů rady města musí být lichý, rada může mít nejméně 5 a nejvíce 11 členů. Zastupitelé se hlasováním usnesli, že ve volebním období 2014-2018 bude rada města 11členná. Počet náměstků byl stanoven na 6, stejně jako v minulosti.


Na post primátora zazněl pouze jeden návrh, podala ho Kateřina Šebestová (Hnutí ANO): „Za Hnutí ANO navrhuji Tomáše Macuru.“ Ten návrh přijal a krátce se představil. Pro jeho zvolení bylo 31 zastupitelů, proti žádný, zdrželo se 23.


L. Semerák (hnutí Ostravak) se primátora dotázal, co je předmětem koaliční smlouvy. „Předmětem koaliční smlouvy je například provedení auditů ve všech městských společnostech,“ odpověděl T. Macura (Hnutí ANO). Po poznámce Tomáše Málka (hnutí Ostravak), že čekal podrobnější informaci, primátor doplnil: „Obsahem koaliční smlouvy jsou programové teze, nikoli konkrétní prohlášení. Nejpozději do 31. ledna před vás přistoupíme s kompletním programovým prohlášením. Považuji za samozřejmé, že budeme mimo jiné také zveřejňovat smlouvy, a to v rozsahu jaký je možný.“


Náměstky byli zvoleni Lumír Palyza (ČSSD), Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), Kateřina Šebestová (Hnutí ANO), Radim Babinec (Hnutí ANO), Kamil Bednář (ČSSD) a Ivo Hařovský (ČSSD).


Volba posledně jmenovaného přiměla L. Semeráka (hnutí Ostravak) k dalšímu přihlášení do diskuze: „Většina z nás nemohla nahlédnout do policejního spisu, proto si vás dovolím seznámit se skutečností, že pan Hařovský působil jako aktivní člen dozorčí rady Dopravního podniku města Ostrava v letech 2007-2010. Tedy v době, kterou dnes vyšetřuje policie ČR ve věci nákupu autobusů Solaris a podivné provize 35 milionů pro společnost Martina Dědice. Ta poskytla několika set tisícový dar firmě, v níž figuruje dcera pana Hařovského.“

Ivo Hařovský zastupitelům řekl, že dar byl určen na organizaci mezinárodní taneční akce pro 2,5 tisíce účastníků a osloveno se žádostí o sponzorský dar bylo několik desítek firem.


Finančnímu výboru rady města bude předsedat Simona Piperková (ČSSD). Návrh L. Semeráka (hnutí Ostravak) na zvolení Ivety Vozňákové (hnutí Ostravak) nebyl přijat.


Kontrolní výbor rady povede Ivan Štefek (KSČM). Návrh T. Málka (hnutí Ostravak) na zvolení L. Semeráka (hnutí Ostravak) nebyl přijat.

Sdílejte článek