Zpět 14/10/2015

VE VĚCI VSTUPU VELKÉHO INVESTORA DO MOŠNOVSKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY POŘÁD NENÍ JASNO

Deváté zasedání ostravských zastupitelů bylo svoláno, aby projednalo a případně schválilo kupní smlouvu mezi městem a investorem Hyundai Mobis. „Vývoj jednání nasvědčoval, že pro vás budeme mít návrh kupní smlouvy. Situace ale doznává dynamických změn,“ řekl 1. října primátora Tomáš Macura (ANO 2011).

Ostrava nesouhlasí s požadavky společnosti Mobis

 Asi hodinové jednání vedli zastupitelé k jedinému bodu zasedání s názvem Investor Mobis Automotive System Czech s.r.o. – postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, kupní smlouva. Primátor přítomné seznámil s historií vyjednávání města a korejského investora. „Za minulého vedení města (v červnu 2014, pozn.) byla schválena a uzavřena investiční smlouva. Jejími účastníky jsou Česká republika, Hyundai Mobis, kraj, město a Czech Invest. Klíčové jsou v tuto chvíli závazky ČR zastoupené Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí. Město mělo povinnost uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků za 1 korunu za metr s podmínkou, že tato cena musí být v souladu s rozhodnutím o investičních pobídkách, tedy notifikována Evropskou komisí,“ uvedl T. Macura.

Komise dosud nerozhodla. V polovině letošního srpna oslovil Hyundai Mobis město s požadavkem, aby bez ohledu na situaci uzavřelo kupní smlouvu za korunu. Důvodem měl být fakt, že je nutné zahájit stavbu továrny na výrobu světlometů. Investor uvedl, že pokud neprovede do zimy základy, dostane se do skluzu s výrobou a problémů s odběrateli svých produktů.

„Požadavek investora je v rozporu s investiční smlouvou. Na druhou stranu jsme si vědomi, že jde o strategickou investici, která má během dvou let přinést 600-900 pracovních míst. Předběžně jsme se tedy s Hyundai Mobis dohodli na kupní smlouvě zakotvující prodej za korunu za podmínky, že komise souhlas nakonec udělí. Pakliže by k tomu nedošlo, byl investor souhlasný s tím, že pozemky koupí za plnou tržní cenu, která je 68 milionů korun. V posledních týdnech jsme ale registrovali obstrukce ze strany investora. Do návrhu smlouvy zakomponoval nové požadavky a v sobotu přišla zpráva, že centrální vedení Hyundai v Koreji dohody neakceptuje a odstupuje od návrhu smlouvy,“ popsal situaci Tomáš Macura.

Investor vyslovil tři podmínky. Žádá prodej pozemků za jednu korunu bez ohledu na rozhodnutí komise požaduje možnost odstoupit od smlouvy kdykoli do doby, než se dozví finální podobu investičních pobídek. Po městu chce, aby obě tato rozhodnutí provedlo nezávisle na stanovisku poskytovatelů dotace, což je stát zastoupený ministerstvy průmyslu a obchodu a financí. Hyundai Mobis trvá na splnění podmínek do poloviny října, jinak bude investovat mimo ČR.

„Předstupujeme před vás s žádostí, abyste se vyjádřili ke klíčovým otázkám. Chceme mít váš mandát pro další jednání,“ sdělil primátor zastupitelům. Martin Štěpánek (ODS) uvedl, že v takových případech by se měla koalice a opozice spojit. Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) řekl, že o navrženém usnesení lze hlasovat a ničemu neuškodí.

Zastupitelé nakonec jednohlasnou podporou deklarovali záměr města jednat se společností Mobis Automotive System Czech s.r.o. a její mateřskou společností Hyundai Mobis Co, Ltd., ale v intencích již uzavřené investiční smlouvy. Dali tak najevo, že nehodlají novým podmínkám investora ustupovat. Klíčová jednání by se měla uskutečnit do 14. října, kdy se ostravští zastupitelé sejdou na dalším zasedání.

 

 

Sdílejte článek