Zpět 26/02/2019

V Moravskoslezském kraji by podle studie měly být nové spalovny

zdroj: Zpráva ČTK Obyvatelé Moravskoslezského kraje budou v budoucnu muset třídit více odpadu než dosud. V kraji by také měly vzniknout velkokapacitní separační linky i moderní spalovny, které odpad zlikvidují způsobem šetrným k životnímu prostředí. Vyplývá to ze studie analyzující možné způsoby zpracování odpadu, jejíž výsledky dnes zástupci kraje představili novinářům.  

    Vedoucí krajského odboru životního prostředí Jan Filgas řekl, že v Moravskoslezském kraji se ročně    V současné době se v kraji recykluje 45 procent odpadu, do roku 2035 je potřeba to zvýšit na 65 procent. Od roku 2024 už nebude možné nevytříděný komunální odpad ukládat na skládky. „Materiál, se kterým už skutečně nelze nic udělat, se prostě musí spálit. Spalovny jsou odzkoušené a využívané všude ve světě. Bez nich se v našem kraji neobejdeme,“ řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

vyprodukuje asi 630.000 tun komunálního odpadu. Z toho je 300.000 tun nevytříděného odpadu, který končí ve směsných popelnicích. V kraji je pouze spalovna na nebezpečný odpad, žádná spalovna na běžný komunální odpad tam není a z projektu na vybudování velké krajské spalovny sešlo. O odpad se musí postarat obce, kraj je ale podle hejtmana připraven jim pomoci a koordinovat jejich postup.

    Okolo 80 procent směsného komunálního odpadu se podle Filgase dá špatně použít. „Podle našich analýz a analýz obcí to vypadá tak, že dejme tomu 20 procent se potom ještě dá materiálově využít, ale to je maximální míra, spíš deset procent. Část, což jsou nějaké plasty a hořlavé součásti toho mixu, by se dalo využít na takzvané tuhé alternativní palivo, to znamená palivo, které by se přidávalo jako náhrada uhlí,“ řekl Filgas.

    Na recyklovatelný odpad, biologicky rozložitelný odpad a materiál vhodný pro výrobu alternativního paliva by se měl podle jednoho z možných řešení komunální odpad strojně třídit na nových velkokapacitních linkách. Vzniklé alternativní palivo by po modernizaci svých zařízení mohly spalovat i firmy, které nyní používají černé uhlí, jež se za pár let v kraji těžit přestane.

    „Pokud budou vznikat nějaké spalovny, nebo pokud se budou nějaké spalovny rozšiřovat, tak podmínka je, že nesmí dojít k navýšení znečištění ovzduší. Domnívám se, že to nebude až tak velký problém. Kompenzační opatření jsou možná a hlavně spalovny jsou relativně velmi čisté podniky, to znamená tam nehrozí, že by docházelo ke znečištění,“ řekl hejtman Vondrák.

    Kraj trvá také na tom, aby se v moravskoslezských spalovnách likvidoval jen odpad vyprodukovaný v tomto regionu. Chce tak zabránit znečišťování ovzduší dopravou odpadu do kraje a vzniku meziskládek.

    Podmínky platí i pro chystané rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách, jejíž kapacitu chce společnost SUEZ Využití zdrojů zvýšit z 25.000 na 45.000 tun ročně. Nebezpečného odpadu vyprodukovaného v kraji je přitom podle Filgase daleko víc. Některý nebezpečný odpad lze uložit na speciální skládky, spalovat by se měly především zvlášť nebezpečné odpady, jako jsou jedovaté chemické látky nebo zdravotnický odpad. Ve spalovně by měly být použity nejlepší dostupné technologie. Proti jejímu rozšíření se ale postavilo město Ostrava.

 

 

 

 

Sdílejte článek