Zpět 27/10/2015

V LOKALITĚ ULICE SLÁDKOVA AUTOŠKOLA NEBUDE, OBVOD SPOLUFINANCUJE OZDRAVNÉ POBYTY PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ SE MĚNÍ

Zastupitelům Moravské Ostravy a Přívozu, kteří se sešli 8. září 2015 na šestém zasedání, trvalo projednání předloženého programu dvě hodiny. Z třicítky bodů se horlivě debatovalo například o prodeji a žádostech o svěření pozemků nebo nových zásadách pro poskytování účelových dotací.

Ze zasedání zastupitelstva se omluvili Miroslav Svozil (ODS), Zdeněk Nytra (ODS), Josef Blahuta (KSČM), Petr Veselka (ANO 2011), Soňa Suchá (ANO 2011) a Libor Grygar (ČSSD).

 

Pracuje zastupitelstvo skutečně pro blaho obyvatel?

Na návrh starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byl z jednání stažen materiál týkající se prodeje pozemků v lokalitě Sládkova. „Z důvodu časové náročnosti prodeje se stále nejistým výsledkem, a protože cítíme velkou nedůvěru ze strany zastupitelů…,“ přečetla Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak) z dopisu žadatelů o pozemky.

O pozemky parc. č. 2356/109, 2356/110 a 2356/11 projevil už v létě roku 2014 zájem jednatel Autoškoly Pater, na jaře letošního roku doplnil svou žádost o prodej sdělením, že na pozemcích hodlá postavit administrativní budovu školicího střediska a autoškoly pro teoretickou část výuky a také výuku dopravní výchovy dětí základních a mateřských škol.

Ačkoli zastupitelé žádosti vždy projednali, nikdy se nenašel dostatečný počet hlasů ke schválení prodeje pozemků. Předkladatel nakonec svou žádost stáhl. „Děkuji všem vedoucím odborů našeho úřadu za více než dvouletou práci, která tímto přišla vniveč. A zastupitele vyzývám, aby si uvědomili, že nás volili občané s cílem, že budeme pracovat pro blaho tohoto obvodu. Pokud máte návrhy na využití lokality, která je léta mimo jakýkoli zájem veřejnosti i podnikatelů, přihlaste se,“ vyzvala starostka Petra Bernfeldová.

 Zastupitelé odhlasovali stažení materiálu o prodeji pozemků z jednání.

Obvod nechce prodat budovu a pozemek Spolku, opakovaně žádá město o jejich svěření

V červenci letošního roku vydala rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nesouhlasné stanovisko s prodejem pozemků parc. č. 361, jehož součástí je budova restaurace Spolek, a parc. č. 362. O vyjádření k záměru prodeje požádal obvod majetkový odbor Magistrátu města Ostravy. Na něj se obrátil živnostník se záměrem vybudovat na pozemcích malý tradiční pivovar a ubytovací kapacity.

Na důvody, proč obvod dlouhodobě usiluje o svěření populárního Spolku, se ptal Pavel Hudec (ANO 2011). „Myslíme si, že významné nemovitosti by měl mít v péči městský obvod. V minulosti jsme s městem už vedli majetkové vztahy a naše zkušenost ukazuje, že takové budovy a pozemky by měly být svěřeny městskému obvodu,“ odpověděla starostka Petra Bernfeldová (hnutí Ostravak).

„V tom nemáme stejný názor. Takové nemovitosti by měly být ve správě města. Co s tím hodláte dělat?“ – zajímalo Zuzanu Ožanovou (ANO 2011).  Starostka uvedla, že je věcí názoru, kdo má mít podobné nemovitosti svěřeny. „Když jsme dříve dali městu nesouhlas s prodejem, určitě názor nezměníme. Jsme přesvědčeni, že bychom s nemovitostmi uměli dobře nakládat,“ sdělila starostka.

„Myslím, že by bylo dobré to městu napsat, že se budete starat lépe než oni,“ neodpustila si Z. Ožanová.

Zastupitelé nakonec odhlasovali souhlas s tím, že městský obvod znovu požádá statutární město o svěření předmětných pozemků.

Děti z mateřských škol Moravské Ostravy a Přívozu se dočkají ozdravných pobytů

Čtrnáctidenní ozdravné pobyty, jejichž účelem je prevence respiračních nemocí u dětí předškolního věku, hodlá spolufinancovat městský obvod už potřetí. Do projektu je zapojena desítka mateřských škol. Za čerstvým vzduchem by letos mohlo vycestovat 220 dětí.

Předpokládané náklady projektu činí 3,3 miliony korun, dotace z Moravskoslezského kraje by mohla činit 600 tisíc, stejná bude spoluúčast městského obvodu. O zbývající 2,1 milionu požádali zastupitelé Moravské Ostravy a Přívozu už v létě statutární město Ostrava.

Nejvíc připomínek sklidil návrh zásad pro poskytování účelových dotací

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz z roku 2009 se rada města rozhodla upravit. Nový materiál například rozšiřuje seznam položek, které nelze hradit z účelových dotací, zavádí dvoukolové dotační výběrové řízení, stanovuje, že všechny smlouvy budou v rámci konceptu Otevřené radnice zveřejněny na webových stánkách městského obvodu a další.

„K tomuto materiálu mám hodně právních připomínek,“ zahájila diskuzi Zuzana Ožanová (ANO 2011). „Chtěla bych upozornit na to, že návrh prošel všemi zainteresovanými komisemi a nechápu, proč tyto připomínky nebyly v jejich rámci už zapracovány,“ řekla starostka P. Bernfeldová (hnutí Ostravak). „V žádné z těch komisí nejsem,“ prohlásila Z. Ožanová. „Ale máte v nich své zástupce,“ sdělila starostka.

Následující výčet údajných nedostatků předloženého materiálu ukončil místostarosta Vít Macháček (KSČM): „Poprosím paní Ožanovou, aby předložila své připomínky, my je zrevidujeme a v případě, že budou uznány za relevantní, připravíme ke schválení dodatek zásad. Navrhuji ale, abychom tento materiál dnes schválili. Jinak by mohlo dojít k ohrožení dotačních řízení.“

Návrh zásad byl přijat. Zuzana Ožanová (ANO 2011) řekla: „Dávám návrh na pozastavení výkonu materiálu, který jsme teď schválili.“

 

Sedmé zasedání zastupitelstva Moravské Ostravy a Přívozu je plánováno na 22. října 2015.

Sdílejte článek